KD Prosek / do zrekonstruovaného prostoru se nastěhují firmy :(….

KD Prosek

KD Prosek

Zastupitel na ODS pan Portlík na zastupitelstvu MČ Prahy 9 řekl, že do zrekonstruovaného prostoru se nastěhují firmy.
Opět píšeme na radnici nesouhlasné stanovisko a žádáme pana Portlíka o vysvětlení rozporu mezi informacemi, které nám poskytl a těmi, které řekl na zastupitelstvu.

 

Vážený pane Portlíku,

děkuji za vyčerpávající odpověď ze dne 31. 7. 2007 na náš dotaz ohledně pronájmu 2. NP budovy čp. 322 v Jablonecké ulici. Samozřejmě chápeme, že pokud Česká spořitelna na dobu roku a půl potřebuje volné prostory, aby mohla na Proseku zajišťovat peněžní služby, není proč jí zmíněný objekt, resp. jeho část, na uvedenou dobu nepronajmout, zvláště pokud, jak píšete, bude Česká spořitelna do jeho renovace investovat. 

Na tom nevidíme nic špatného, jisté pochyby o dalším vývoji ovšem vzbudila Vaše formulace o tom, že „i nadále počítáte s využitím domu pro rozvoj občanské vybavenosti.“ Víte jistě sám, že člověk sice může s něčím počítat, nakonec to ovšem dopadne jinak.

Naše pochyby se ovšem ještě zvětšily, když jsme se podívali na zápis z 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, které proběhlo 21.6. 2007. Tam jste totiž vystoupil se stanoviskem, které je, řekněme, v jistém rozporu s tím, co jste nám o měsíc později napsal v odpovědi. Abychom byli přesní, řekl jste, že do „zrekonstruovaného prostoru se po skončení pronájmu může nastěhovat i Devátá rozvojová a.s., ale stejně tak i jiné firmy, které by platily nájemné, které by šlo do rozpočtu městské části.“

Možná v tom rozpor nevidíte, nám to však tak nepřipadá. Využívání objektu Devátou rozvojovou a.s., eventuelně jeho komerční vytěžování firmami, které by platily nájemné, lze podle našeho názoru totiž opravdu jen těžko považovat za využití domu pro rozvoj občanské vybavenosti. Kromě toho, dál mluvíte o tom, že by se do přestavby objektu musely investovat finanční prostředky. Budiž, měli jsme ale pocit, že jej již do provozuschopného stavu uvede Česká spořitelna. A pokud v něm nechá postavit různé přepážky a podobně, měla by je – aspoň tak to bývá, když si něco půjčím – před svým odchodem odstranit. Neobstojí námitka, že již učinila dost, když stavbu, která je podle ing.arch. Tomšů „z dnešního pohledu stavba morálně zastaralá a pořádný kulturní dům nebo divadlo tam nemůže být,“ opravila.

Dalo by se také polemizovat s Vaším názorem, že se kultura na Proseku neruší, že se jen přesune do Parku přátelství. Sám jistě musíte vědět, že pořádat v něm například rockové koncerty je asi dost nemožné – a právě ty tvořily součást programu Klubu Prosek.

Vaše argumentace tak působí mírně účelově, jinými slovy, jako by se snažila zdůvodnit, proč je nemožné Klub Prosek nadále (respektive, po vyprodpověď 1šení onoho osmnáctiměsíčního pronájmu České spořitelně) provozovat, a proč je naopak nutné a vlastně nevyhnutelné jej pronajímat ke komerčnímu využití.

Rádi bychom Vás tedy požádali o reakci na náš dopis.

Zdravíme a těšíme se na další spolupráci,

CO: strarosta Ing. Jan J a r o l í m, Bc. Adam V á ž a n s k ý

 

Odpověď jsme dostali v prosinci 2007, identickou odpověď jakou nám před půl rokem poslal Portlík, tentokráte však podepsanou panem Příplatou.odpověď 2

Tato odpověď je nejen arogantní a výsměšná, ale porušuje zákon o poskytování informací .

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2007/08/21/kd-prosek-%e2%80%93-portlik-na-zastupitelstvu-rekl/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.