Devátá rozvojová a.s. ? Proč byla založena a jaké jsou cíle?

 Ptáme se MČ Praha 9 podruhé. Podáváme druhou žádost o informace:

„Vzhledem k tomu, že naše předchozí dotazy ohledně Deváté rozvojové a.s. byly možná formulovány příliš obecně, ptáme se tedy znovu, a jinak.:

 a. Žádáme o poskytnutí zakládací listiny Deváté rozvojové a.s. Pokud jsou některé naše dotazy zodpovězené v zakládací listině, pak stačí se na ně odvolat odstavcem, popř. bodem.

b. Podle jakého kritéria byli vybíráni členové představenstva Deváté rozvojové?

c. Jakým způsobem a v jaké finanční výši budou členové představenstva Deváté rozvojové honorováni?

d. Jsou členové představenstva a dozorčí rady Deváté rozvojové na výsledcích jejího hospodaření finančně zainteresováni? Pokud ano, jak konkrétně?

e. Pokud bude Devátá rozvojová vytvářet finanční zisk, co konkrétně se bude s těmito prostředky dál dít?

f. Jak je ošetřeno, aby bylo hospodaření Deváté rozvojové transparentní?

g. Jak je ošetřeno, aby nemohlo docházet – v rámci aktivit Deváté rozvojové – ke korupčnímu jednání?

h. Jak je vyřešena individuální odpovědnost členů představenstva v případě neúspěšného podnikání Deváté rozvojové?

i. Budou nějak postihováni? Jak?

j. Jakou finanční částku vložila RMČ Praha 9 do Deváté rozvojové?

k. Jaký nemovitý majetek vložila RMČ Praha 9 do Deváté rozvojové?

l. Jak konkrétně vypadalo oznámení projednávání záměru založit Devátou rozvojovou a kde a kdy bylo takto zveřejněno?

m. Bylo to takto přímo označeno v programu ZMČ?

n. Jakým konkrétním způsobem mohou občané Prahy 9 ovlivňovat a kontrolovat rozvahy, rozhodování a operace Deváté rozvojové?

o. Jakým konkrétním způsobem budou občané o těchto aktivitách Deváté rozvojové informováni?

p. Proč vznikla nutnost Devátou rozvojovou založit? Městská část Praha 9 nedokáže sama efektivně hospodařit?

q. Jaké aktivity hodlá Devátá rozvojová vyvíjet v nejbližší době, to znamená v roce 2008 a 2009?

r. Proč je nutno přeměnit Polikliniku Prosek na akciovou společnost?

s. Jaký je časový plán přeměny Polikliniky Prosek na akciovou společnost?

t. Jak bude konkrétně probíhat?

u. Členové Deváté rozvojové a.s. jsou volenými zastupiteli – jak to bude s jejich účastí v orgánech Deváté rozvojové po skončení jejich volebního období?

v. Proč nejsou v orgánech Deváté rozvojové zastoupeni občané?

w. Existuje ještě jiný důvod kromě obligátní odpovědi, že jsou v Deváté rozvojové zastoupeni prostřednictvím volených zastupitelů?¨

x. Odkud pramení přesvědčení, že je výhradní delegování volených zastupitelů ideální?

y. Jak jsou v orgánech Deváté rozvojové zastoupeni odborníci z oblastí, jichž se plánované podnikání Deváté rozvojové týká?

z. Jakou mají jednotliví členové představenstva a ostatních orgánů Deváté rozvojové odbornou způsobilost k vykonávání této funkce?

 V případě že Vaše odpověď nezodpoví všechny naše otázky v plném rozsahu, nebo budou nepravdivé,  jsme rozhodnuti podat  ve smyslu § 16 zákona č. 106/1999 Sb. Stížnost na „poskytnuti informace pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace “

Na odpověď jsme čekali několik měsíc a opět nás zklamala. Bohužel nemáme v radě Krocana časovou kapacitu a odborníky abychom se mohli kauzou Deváté rozvojové“ důsledně zabývat.  Uvítame pokud se najde někdo, kdo se může tomuto tématu věnovat.

odpo3_1

odpo3_2

 

 

odpo3_3

 

 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2008/04/22/devata-rozvojova-a-s-proc-byla-zalozena-a-jake-jsou-cile/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.