sad Máchalka

Machalkamerunka_sadKrocan o.s. byl vyzván k účasti na petici proti výstavbě v zeleném pásu Vysočan

– jedná se zástavbu parcel 1667/4, LV 2593 / sad Máchalka/ v k.ú. Vysočan

– stavební záměr – bytová výstavba

 – jde o žádost o změnu v územním plánu č. Z2021/08, projednávání veřejného konceptu Územního plánu hl. m. Prahy by mělo proběhnout ve druhém pololetí 2008.

– ke kácení dřevin v sadu Máchalka došlo zhruba v květnu 2008, v době květu stromů

– do sadu je vybudována příjezdová komunikace, vybudována byla zhruba v téže době

obr.1. letecká mapa (modrá čára odděluje katastrální území Prosek a Vysočany)

obr.2. Územní plán hl.m. Prahy, kde je parcela vedena jako „sady, zahrady, vinice“, v evidenci Ochranných pásem a chráněných území je parcela součástí návrhu „Celoměstského systému zeleně“. Zhruba 1/4 pozemku (vyznačeno černou čárkovanou čarou) je vedena jako ochranné a bezpečnostní pásmo hlavních energetických liniových staveb (pod parcelou vede vysokotlaký plynovod). Nově zbudovaná příjezdová cesta vede přes toto „ochranné a bezpečnostní pásmo“


Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2008/05/05/sad-machalka/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.