Krocan podává dvě grantové žádosti na MČ Praha 9

do programů  v oblasti životního prostředí a kulturní činnosti. Chceme tak získat prostředky na pořádání dvou akcí:  Svátek stromů v Klíčovském lesoparku a Neděli bez auta a smogu.

Na akci Svátek stromů budou vítáni všichni, kteří mají rádi přírodu a stromy obzvlášť.  Fotky z loňské akce Svátek stromů

Neděli bez auta a smogu chceme pořádat v  rámci Evropského týdne mobility.  Stejně jako v minulých letech proběhne v  září na Bobové dráze na Proseku.  Letos bude akce (kromě her a zábavných soutěží s tématem šetrné dopravy)  obohacena o sekci  „Ochrana před smogem“.  Pro návštěvníky bude opět připravena terénní stezka.

Bez finanční podpory není možné tyto aktivity realizovat. Proto věříme,  že naše grantové žádosti budou ve výběrovém řízení vybrány. Konání této akce považujeme za mimořádně důležité zejména proto, že podpora environmentální osvěty je  státem čím dál více zanedbávána. A grantové a dotační prostředky kráceny. 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2012/01/28/krocan-podava-dve-grantove-zadosti-na-mc-praha-9/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.