náměstí OSN – žádáme o schůzku radního Doležala

MC P9Na podzim 2011 jsme požádali radního pro územní rozvoj a výstavbu pana Doležala o schůzku ve věci nám. OSN. Bohužel se nám zatím neozval.  Žádáme ho tedy znovu: „Vážený pane Doležale,
jistě si ještě pamatujete, že jsme se v červnu 2011 při společné schůzce na radnici domluvili, že se na podzim sejdeme ve věci Výstavby a územního rozvoje oblasti Krocínky, Klíčova a nám. OSN, včetně dopravního řešení daného území. Na základě této úmluvy jsme vás v září 2011 požádali o schůzku, na naši žádost jste ovšem bohužel neodpověděl. Jelikož od té doby přeci jenom uběhlo dost času, připomínáme se s červnovou domluvou – proti níž jste tehdy nic neměl – a rádi bychom, kdybyste nám sdělil, kdy se vám hodí se s námi sejít. Jak píši výše, nepředpokládám, a nevidím pro to žádný důvod, že by se váš postoj k předem domluvené měl nějak změnit…      Josef Rauvolf, předseda o. s. Krocan“

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/02/05/namesti-osn-zadame-o-schuzku-radniho-dolezela/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.