Program činnosti Krocana 2012-2013

krocanV rámci naší činnosti se hodláme zabývat těmito tématy: 

1. prosazovat zájem občanů na informování o plánovaném rozvoji Vysočan v dostatečném předstihu před započetím realizace,

 2. sledovat vše, co se týká Vysočanské radiály a vyvíjet maximální úsilí, aby nedošlo k její výstavbě,

 3. sledovat projekt Odkolek – polyfunkční zástavba v oblasti areálu

 4. monitorovat významná stavební řízení týkající se Prahy 9 (zvláště oblasti, v Krocínky), monitorovat prodej městských a obecních pozemků na P9,

 5. monitorovat kvalitu údržby zeleně a případy nadměrného či zbytečného kácení dřevin na Praze 9,

 6. pokračovat v postupné revitalizaci Klíčovského parku,

 7. sledovat kauzu Deváté rozvojové a.s. a hospodaření ÚMČ Prahy 9

 8. vyvíjet aktivity za zklidňování dopravy a vytváření lepších podmínek pro chodce,

 9. informovat přes webové stránky www.krocanos.cz, aktualizovat nástěnky a rozesílat novinky dle mailling listu minimálně 4x ročně,

 10. spolupracovat se všemi, kteří mají shodné nebo podobné cíle jako Krocan o.s.,

 11. získávat finanční i jiné prostředky za účelem vytvoření podmínek pro kvalitnější činnost Krocan o.s.,

 12. sběr historických fotografií a vzpomínek pamětníků pro následné zpracování „Střípků historie Krocínky.

program byl schválen Valnou hromadou o.s. Krocan dne 25. 5. 2012

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/06/04/program-cinnosti-krocan-o-s-na-obdobi-2012-2013/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.