Krocan říká ne vyvádění majetku!

mcp9Jak vidíte z naší reakce, radnice se pokouší o převody nemovitostí na svou akciovou společnost – tyto kroky v sobě ovšem skrývají reálné nebezpečí toho, že majetek městské části skončí v soukromých rukách. 

       >>>  Záměr, převod majetku z MČ Prahy 9

Stanovisko k záměru na vložení majetku MČ Praha 9 do základního jmění společností, zveřejněného na el. úřední desce ÚMČ Praha 9 dne 10. 10. 2012 / č. Us RMČ 477/12

1.1 Devátá rozvojová a.s.: Nesouhlasíme se záměrem vložení budovy č.p. 322 na pozemku parc. 628 a pozemku parc. 628 do základního jmění této společnosti.

Tato budova původně sloužila jako kulturní a společenské centrum na Proseku, byla zázemím pro cca 25 000 obyvatel Proseka a přilehlého okolí. Přes naprostý, veřejně deklarovaný nesouhlas obyvatel došlo po rekonstrukci ke změně účelu využití a místo občanům slouží budova úředníkům jako sídlo společnosti Devátá rozvojová, a.s.

Převod budovy včetně pozemku na tuto společnost se nám jeví jako potvrzení nevratnosti rozhodnutí o účelu využití objektu. Vzhledem ke zkušenostem se silně omezenými možnostmi kontroly společností ovládaných obcí nejen ze strany veřejnosti, ale i zastupitelstva (poslední dění v DPP je jenom velmi výrazným příkladem problému, se kterým je možné se setkávat velmi často) nad případnými majetkovými přesuny a finančními transakcemi v rámci akciové společnosti, znamená převedení majetku na tyto společnosti spíše ohrožující krok. Jde o majetek městské části, nevidíme v jeho převodu žádnou výhodu pro občany.

1.2 HORTUS správa zeleně s.r.o.: Nesouhlasíme se záměrem na vložení budovy č.p. 389 na pozemku parc. 159/2 a pozemku parc. 159/2 do základního jmění společnosti a 1.3 Garáže Lovosická s.r.o.: Nesouhlasíme se záměrem na vložení pozemků parc. 643/22 – 33 do základního jmění společnosti

Převod budov a pozemků z majetku Městské části Praha 9 na společnosti s r.o. se nám jeví z pohledu občana jako značně riziková a problematická finanční transakce. Plnění předmětu činnosti – tedy 1) údržbu zeleně a úklid veřejných prostor a 2) výstavbu garáží a parkování – nijak nebrání tyto aktivity vykonávat ve vztahu ke zřizovateli stejně jako dosud. Převodem majetku se značně snižuje možnost veřejné kontroly nad nakládáním s majetkem společnosti. Společnost sice nemůže dle Organizačních a kompetenčních opatření pro obchodní společnosti MČ Praha 9 vytvářet zisk, ale nikde není řečeno, že se nezadluží a bude tak ručit do výše základního jmění – tedy i převedeným majetkem.

 V Praze dne 24.10. 2012

za Krocan, o.s. Josef Rauvolf – předseda

 

 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/10/24/krocan-rika-ne-vyvadeni-majetku/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.