Další vývoj na pozemcích Nadland s.r.o.

Další vývoj v př10ípadě kladného stanoviska MČ Praha 9 pro výjimečně přípustnou stavbu na pozemcích Nadland s.r.o.

Včera jsme se sešli k jednání s místostarosty Doležalem a Portlíkem. Jak jsme před nedávnem informovali, Rada městské části na začátku března rozhodla o kladném stanovisku MČ pro výjimečně přípustnou stavbu na pozemku 1809/1 k.ú. Vysočany, nicméně podklady pro toto rozhodnutí se neopíraly o stanovisko příslušné komise. Na včerejším jednání jsme se shodli na chybách v komunikaci i procesu rozhodování a potřebě nápravy. Bod bude opětovně zařazen do programu jednání komise pro územní rozvoj a výstavbu. Zároveň jsme začali jednat o možnostech projednávání podobných výjimek veřejně. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Upozorňujeme také, že se blíží mimořádné jednání Zastupitelstva městské části, kde jsou jediným bodem programu připomínky Městské části Praha 9 k návrhu zadání nového Územního plánu (Metropolitního plánu).

Petr Pišoft a Jan Trnka, zastupitelé za SZ v Praze 9       

     >>> předchozí článek k tématu

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/04/03/dalsi-vyvoj-na-pozemcich-nadland-s-r-o/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.