Sláva! Kácet pod lávkou se nebude…

park pod lavkouMáme pro všechny dobrou zprávu – na základě našeho odvolání proti kácení stromů zrušil magistrát povolení ke kácení, které v únoru 2013 vydal úřad městské části Prahy 9. Oč vlastně šlo?       >>> předchozí článek o kácení v „parku pod lávkou“

Jsme rádi, že nám dal odvolací orgán, kterým je magistrát hlavního města Prahy za pravdu, a to hned v několika bodech. Zaprvé, zdravé, perspektivní a krásné stromy by měly být zachráněny a ne káceny. Zadruhé, v povolení ke kácení nalezli na magistrátu řadu, řekněme, pochybení. Tak například, „Správní orgán (městská část Praha 9) se v rozhodnutí nezabýval otázkou, proč dle jeho názoru převažuje veřejný zájem na pokácení dřevin a realizací stavby, nad zachováním stávající zeleně na předmětném území.“

Anebo: „Ze zákresu situace kácení, jenž tvoří přílohu napadeného rozhodnutí dále ani nevyplývá jednoznačná kolize některých dřevin určených k pokácení s plánovanou výstavbou a není tedy zřejmé, z jakého důvodu mají být pokáceny.“ Inu, možná bychom odpověď znali, a není zase tak těžké na ni přijít.

Vraťme se ale k rozhodnutí magistrátu. V jeho textu se odborníci pozastavují nad tím, že radnice Prahy 9 ve svém rozhodnutí neomezuje kácení na dobu vegetačního klidu. Úředníci z naší radnice sice argumentují, že „z případného prodlení může vzniknout újma, pokud by došlo k čekání na vegetační klid a k pozdržení důvodu, pro které se kácení povoluje.“

Není to ovšem spíše tak, že újma by nevznikla ani tak veřejnosti, tedy nám všem, ale hlavně investorovi, který na pokáceném pozemku hodlá stavět? A jeho újma že má zřejmě větší váhu než zájem veřejný? Zároveň jaksi bokem z názoru radnice také vyplývá, že újma, kterou by doznaly živé organismy, např. hnízdící ptáci, úředníky městské části Prahy 9 nezajímá.

Magistrát při přezkoumávání povolení kácení také zjistil, že úředníci radnice Prahy 9 mimo jiné pochybili i tím, že v průběhu řízení doručovali písemnosti společnosti SIN, s.r.o., přičemž postavení této společnosti v celém řízení však není nijak opodstatněné.

Magistrát také radnici vytýká nepřehlednou, matoucí a neúplnou dokumentaci ke svému rozhodnutí a zároveň poukazuje na formální nesprávnost dokumentů ve spisu k danému správnímu řízení.

Není tedy divu, že závěr přezkoumání povolení vydaného úředníky radnice Prahy 9 zní takto: „V daném případě dospěl odbor životního prostředí magistrátu hlavního města Prahy k závěru, že napadené rozhodnutí v souladu s právními předpisy není.“

Tak co tomu říkáte?

Ještě jsme ale neskončili – rozhodnutí magistrátních odborníků vyvolává hned několik otázek. Nejspíš vás také napadlo, jak je možné, že úředníci z Prahy 9 rozhodli tak neprofesionálně. Vysvětlení může být řada, od prostého lajdáctví přes profesní nekompetentnost a neznalost až třeba k pochybení, řekněme, záměrnému, hrajícímu do karet investorovi. A záleží na našich zkušenostech s prací a fungováním naší radnice, k jakému vysvětlení se přikloníme.

Zároveň se zákonitě vynořují pochyby o tom, kolik dalších, stejně tak důležitých, a možná i důležitějších případů bylo rozhodnuto stejným, tedy neprofesionálním způsobem. Zkrátka, kolik jiných rozhodnutí by neobstálo při profesionálním přezkoumání… I o tom můžeme přemýšlet, a doufat, že i na ně někdy dojde.

Tak co tomu říkáte!

>>> související článek „Nejme žádní hysteričtí ochránci stromů“, Krocan, o.s.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/10/20/slava-kacet-pod-lavkou-se-nebude/

3 comments

 1. Kdo je investor nevíme.
  Majitelem pozemku je Hlavní město Praha, kterou v tomto řízení zastupovala společnost SIN spol. s. r. o. .
  O projektu Parku pod lávkou informuje radní Holeček v Devítce 2012/06 http://www.praha9.cz/assets/files/Mestska_cast_urad/2012/devitka/DEVITKA_06-2012.pdf . ve článku se neuvádí, že projekt Parku pod lávkou je projekt minigolfového hřiště. Je mi divné, ze to radní pro Životní prostředí neví. Informace uvedené v článku na str. 10 o Parku pod lávkou nejsou pravdivé.

  Teď jsem při vyhledávaní na internetu našla novinku – http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/u-rokytky-vznikne-novy-park-za-9-5-milionu-korun-20131001.html Takže Magistrát bude v projektu pokračovat, asi v jiné podobě. Věřím, že napodruhé bude projekt s obyvateli Vysočan projednáván.

  • Katka on 22.10.2013 at 9.44
  • Reakce

  Děkuji za záchranu stromů a vaší iniciativu. Zajímalo by mne, kdo je oním investorem ,,parku,, pod lávkou a jaké zájmy má na tomto projektu ?? Děkuji a přeji další úspěchy.

  • Anonym on 20.10.2013 at 21.55
  • Reakce

  To je neuvěřitelné, hanebné, neprofesionální…nemám slov. Díky za Vaši práci, za otevřenost, zájem o věc, za čas tím strávený. A snad jen ještě jeden dodatek: kdo za to vše ponese odpovědnost? Ponese-li vůbec…

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.