Nejme žádní hysteričtí ochránci stromů

krocanK tomuto titulku mě inspiroval kamarád, který přišel s tím, že se na radnici Prahy 9 o našem občanském sdružení povídá, že jsme hysteričtí ochránci stromů a že jen děláme problémy.

Takže: Krocan, o.s. vstupuje do procesu řízení o kácení stromů pouze ve výjimečných případech. Za rok se v průměru účastníme tří správních povolovacích řízení, přitom odbor životního prostředí Prahy 9 ročně vydává, dle odhadu, kolem stovky rozhodnutí o kácení.

Na valné hromadě v roce 2009 jsme si určili tato kritéria pro případný vstup do povolovacího řízení o kácení dřevin:

– záměr kácení kolem deseti a více vzrostlých stromů

– záměr kácení ve veřejném prostoru, pokud jde o více stromů nebo o solitérní stromy

– kácení v UZES (území ekologické stability), především v rámci území Rokytka

V těchto správních řízeních se potom snažíme buď zamezit zbytečnému kácení stromů nebo omezit jeho rozsah. Vždy požadujeme zajištění náhradní výsadby stromů. Chceme, aby žadatel o kácení nahradil ekologickou škodu, která kácením vznikne vysazením přiměřeného počtu stromů v dané lokalitě, a pokud to není z nějakého důvodu možné, aby vysadil stromy na jiném místě na území Prahy 9. Nedílnou součástí náhradní výsadby je určení povinnosti následné péče o tyto nové stromky.

V souvislosti s úbytkem stromů také sledujeme záměry zastavování zelených ploch na Praze 9, které jsou přitom v územním plánu hlavního města Prahy vedeny jako zeleň. Vystupujeme proti záměrům, které významně omezují zeleň a zelené plochy na Praze 9.

Naším zájmovým územím je především širší oblast Krocínky a Rokytky. Pokud je zásah do zeleně zásadní, věnujeme se i ochraně zeleně v širším měřítku. Zároveň spolupracujeme s dalšími iniciativami, které usilují o totéž.

Dana Balcarová, Krocan, o.s.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/10/20/nejme-zadni-hystericti-ochranci-stromu/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.