Výzva na zajištění náležité právní ochrany stromořadí

vyzvaOdbor životního prostředí MHMP, nabádá orgány ochrany přírody a krajiny a správce zeleně k obcházení správního řízení o povolení kácení dřevin – konkrétně stromořadí.

To je velmi nebezpečná věc schopná rychlého šíření, která má občany (o.s.) připravit o účast v řízeních, znemožnit ukládání náhradní výsadby, soudní ochranu, …

Proto se Krocan připojuje k výzvě podanou na MŽP k okamžitému metodickému vedení Magistrátu hl. m. Prahy a dalších orgánů ochrany přírody k zajištění náležité právní ochrany stromořadí.       znění výzvy  >>> obnova porostů-výzva MŽP k metodickému vedení-listop 2013

 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/11/29/krocan-se-pripojil-k-vyzve-na-zajisteni-nalezite-pravni-ochrany-stromoradi/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.