Rozhodnuto o kácení stromů v areálu PRE

preOdbor životního prostředí a dopravy rozhodl povolit kácení 20 stromů – trnovníku akátu. >>> předchozí článek k tématu „Kácení stromů při ulici Ke Klíčovu“

Součástí rozhodnutí je stanovení podmínek za kterých je možno stromy pokácet: – kácet je možné až po vydání stavebního povolení ke stavbě komunikace, – byla uložena náhradní výsadba 5 kusů javoru a dvou kusů hlohu, dále pak 10 kusů keřů zimolezu, – současně byla na vysazené dřeviny uložena následná péče po dobu pěti let.

Krocan, o.s. považuje rozhodnutí za přijatelné, vzhledem k možnostem dispozice areálu PRE není možné vysázet na pozemcích více stromů.

Pořád však  nechápeme proč Odbor životního prostředí a dopravy nevyužívá možnosti uložit náhradní výsadbu na pozemcích v oblasti – lokalitě, která bude ekologickou ujmou dotčena.

V sousedícím Klíčovském lesoparku je třeba dosazovat nové stromy. Bylo by hospodárné využit pro tuto dosadbu možnosti uložení adekvátní náhradní výsadby pravě v tomto řízení, tak jak to umožňuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Dle zákona je nutné  kompenzovat vzniklou ekologickou újmu, a proto je § 9 odst. 1 ZOPK vykládán tak, že správní orgán musí náhradní výsadbu stanovit adekvátně. 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/11/29/rozhodnuto-o-kaceni-stromu-v-arealu-pre/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.