Analytická studie k urbanistickému řešení MČ P9

dd12. března byli zástupci občanských iniciativ, věnující se územnímu rozvoji na P9, pozváni na zasedání komise pro Územní rozvoj a výstavbu MČ Praha 9. Na programu byla Analytická studie  k urbanistickému řešení území  – obecná rozvaha území MČ Praha,  autoři studie z ČVÚT zde návrh materiálu komisi rámcově představili.

Pokládáme studii za velmi dobrý a přínosný materiál, který Praze 9 již dlouhá léta chybí. Zvláště pak oceňujeme, že studii vytváří nezávislí odborníci z ČVÚT.

K materiálu jsme zpracovali a podali připomínky. V připomínkách jsme se věnovali především řešení lokality Krocinka (charakteru a zastavitelnosti lokality), nám. OSN (předurčeného k roli centra celoměstského významu) a kapitole Přírodní a parkové prostředí území Prahy 9.

 Ještě zzpřipomínky doplníme o naše stanovisko ke kapitole Náměty dopravní koncepce, a to konkrétně k Vysočanské radiále II. 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/03/15/analyticka-studie-k-urbanistickemu-reseni-uzemi-mc-praha-9/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.