Schůzka na IPRu

system_zeleneSchůzky, 17. prosince 2014, se za spolek Krocan účastnili Dana Balcarová a Hana Hačecká, za IPR pak RNDr. Martin Kubeš a Ing. arch.Eva Červinková z Kanceláře metropolitního plánu.

Tématem bylo vedení současného biokoridoru a jeho možné řešení v budoucnu.

RNDr. Kubeš nás informoval o tom, že v Metropolitním plánu ještě není vedení ÚSES finálně řešeno a náš materiál „Aktuální stav ÚSES v lokalitě Pod Krocínkou a možnosti vývoje“ bude sloužit jako jeden z podkladových materiálů pro řešení lokálního biokoridoru v daném území. Možnosti řešení je několik. Současné vedení biokoridoru se zdá být nevhodné, neboť v zahradách, biokoridoru v současné době překáží nepochopitelně nově postavené rodinné domy. Jedna z možností je přeložení biokoridoru pod ulici Pod Krocínkou.

Dalším bodem schůzky byla otázka povinnosti při péči o ÚSES na území naší Městské části. OŽPaD ÚMČ Praha 9 tvrdí, že mu péče o ÚSES nepřísluší a dle úředníků MČ Praha 9 je ÚSES věci Magistrátu hl. m. Prahy. Zástupcům spolku Krocan bylo řečeno, pokud je ÚSES vedený jako nefunkční, má ÚMČ Praha 9 činit kroky k jeho funkčnosti. Stávající přístup Městské části, že není třeba se „nefunkčním ÚSES“ zabývat, je špatný.

Posledním bodem schůzky byl návrh místního názvu „Klíčovský lesopark“, který není v žádných mapových podkladech zanesen.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/02/02/schuzka-na-ipru/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.