TSK se snaží a dělá, co může…

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERADne 9. března jsme se sešli s pracovníky TSK. Požadavků na vylepšení zeleně a komunikaci jsme měli řadu, TSK ovšem bohužel nemá tolik peněz a tak m usí provádět pouze nejnutnější údržbu…

Pro zajímavost uvádíme některé z našich požadavků:

– Oprava propadů na schodišti v ul. Nad Klíčovem do ulice Pod Krocínkou. Pracovníci TSK si schodiště nafotili a oprava se bude řešit s panem Bartejsem z TSK.

– Havarijní akát naproti schodišti U Vysočanského cukrovaru. V nejkratší době TSK ořeže suché větve a zažádá MČ Praha 9 o vydání rozhodnutí na pokácení.

– Vyčištění křovin napravo od schodiště U Vysočanského cukrovaru a ochrana před popínavým břečťanem na stromech ve směru k ul. Stoupající.

– Údržba stromů v havarijním stavu při ul. Stoupající bude spočívat v bezpečnostním ořezu proschlých větví. K dnešnímu dni jsou hotové prořezy suchých větví při komunikaci.

– Pracovníci TSK nás také informovali o plánovaném kácení v ul. Nad Krocínkou a Letňanská (21 lip a 1 bříza) a topolu v ul. Na Krocínce.

S potěšením jsme zjistili, že další z požadavků, a sice vyčištění chodníku z ulice Pod Krocínkou po pravé straně ve směru do Klíčovské aleje je již hotové.

Pozn. Schůzky se za účastnili za TSK paní Merzová a její kolega, dále pak paní Balcarová (zastupitelka MČ Prahy 9) a paní Hačecká (za spolek Krocan).

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/03/15/tsk-se-snazi-a-dela-co-muze/

2 comments

    • Anonym on 26.3.2015 at 9.04
    • Reakce

    Z jakého důvodu by se mělo kácet v ul. Nad Krocínkou a Letňanská??? O jak razatní zásah se má jednat, o celé množtví uvedené v závorce???

    1. Dobrý den, minulý týden nás TSK vyzvalo k obhlídce stromů navržených ke kácení v ul. Nad Krocínkou a okolí. Je jich bohužel opravdu tolik ,cca 21 stromů. Poznáte je tak, že jsou označeny oranžovou značkou. Na obhlídce u každého takového stromu zahradník TSK zhodnotil jeho stav a vysvětlil nutnost kácení. Ač neradi musíme uznat, že argumenty zahradníka byly přesvědčivé a výrazné poškození stromu viditelné. Většina stromu je nejspíš v tak špatném stavu v důsledku poškození kořenů, které vzniklo při ukládání inženýrských sítí do země před cca třiceti lety . Budou se kácet 2 stromy v Letňanské ul., asi 12 stromu v ul. Nad Krocínkou v části před estakádou a asi 7 za estakádou. V některých místech půjdou vysadit stromy nové, ale bohužel pouze tam, kde nejsou vedeny sítě.

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.