Kolem vod na Jetelce

018 V rámci našeho projetku „Posílení funkce Klíčovského biokoridoru“ jsme se na Jetelce sešli s Ing. Buchtíkovou z Oddělení péče o zeleň MHMP, vzešel tento záměr:
        Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP provede v okolí Proseckého rybníka údržbu doprovodné vegetace rybníka, dojde k odstranění některých nevhodně umístěných keřů a náletové vegetace.

       Rozlomená vrba zasahující do vodní hladiny bude odborně ošetřena arboristyPráce v zeleni okolo Proseckého rybníka budou mít údržbový charakter, nedojde k žádnému razantnímu kácení.
       Celkově se bude jednat o práce, které budou mít charakter spíše prořezávek a pročištění.
Za cíl si klademe pohledově zvýraznit zajímavé vrzorstlé duby, nacházející se na severní potokčásti území a v současné době zanikají díky keřovému podrostu, dále bychom byli rádi, pokud by se povedlo zásahem zpříjemnit prostředí v okolí rybníka
      Dalším navazujícím plánem MZO MHMP je provést údržbu Proseckého potoka. V rámci běžné údržby budou posbírány odpady a vyřezán průchod podél potoka.    
Poté budeme uvažovat o vhodnosti  zbudování tůně na potůčku.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/03/16/kolem-vod-na-jetelce/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.