Areál Odkolek

Investor podal žádost o územní řízení, to ale bylo pro neúplnost přerušeno. Žadatel musí nedostatky doplnit, přičemž do projektové dokumentace jsme neměli možnost nahlédnout. Pro zajímavost nabízíme její starou verzi http://www.fimgroup.eu/cs/pripravovane-projekty/ceska-republika/odkolek/. Zároveň by měla být do měsíce zahájena EIA – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Oproti původnímu projektu nový projekt zachovává dvě historické stavby – budovu mlýnice a administrativní a k naší velké radosti i komín.

Současný majitel a investor FIM Development, s.r.o. by nicméně část pozemků rád prodal jinému investorovi.

Hrozí ovšem jedno velké nebezpečí – může dojít k tomu, že investor na pozemku sice postaví nové byty, které rozprodá, historické objekty ale nechá stát, protože mu – třeba – jejich rekonstrukce přijde náročná. Což vzhledem k tomu, že hledá finančního partnera není tak nepravděpodobné. A radnice, respektive občané, nebudou moci nic dělat. A po nějaké době se udělá výjimka ze stavebního řízení a bude vymalováno…

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/06/22/areal-odkolek-2/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.