Parkování?!?

parovani„Problém s parkováním bude na Krocínce vždycky, nešlo by to řešit značkami?“ ptal se Petr Kavka, ostatně, něco podobného nám navrhovali i městští policisté. Problém ovšem je, že rozdělování dopravních značek má údajně na starosti magistrát.

Pokud by došlo na zřízení parkovacích zón, bude to opět pod patronací magistrátu, přičemž nedávno chodili po Krocínce studenti a mapovali právě pro magistrát, jak se na Krocínce parkuje. Sejdeme se tedy s radním Tomášem Holečkem, abychom zjistili, jak se věci mají a jaké jsou možnosti. Rozhodně jsme ovšem proti zřízení parkovacích zón na Krocínce.

Jde nám o to, aby obyvatelé Krocínky mohli parkovat podélně na chodníku anebo umožnit jednostranné parkování, a to i když nebude dodržena vyhláškou stanovená minimální šířka dvou jízních pruhů. Podobně je totiž řešeno parkování v ulici Nad Krocínkou. A to vše lze „legalizovat“ novými dopravními značkami.

související článek >>> Galimatyáš anebo pěkné divadýlko…

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/06/22/parkovani/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.