Kolem Proseckého potoka

sds ttJak jste si možná všimli, Jetelka se začíná proměňovat – počalo to zbudováním schodů a můstku před Prosecký potok, pokračovalo vyhloubením dvou tůní (o těch jsme již psali, a píše se o nich i v poslední Devítce) a nyní se z iniciativy magistrátního odboru ochrany životního prostředí pročisťuje cesta podél potoka.

A ještě něco: potoční řečiště jsme sami vyčistili od kamenů, cihel a klacků, aby voda lépe tekla. Zároveň uvažujeme o vyhloubením ještě jedné tůně, jež by podchycovala docela silný pramen.

——— Připojujeme dopis ing. Martiny Buchtíkové, vysvětlující práce, které v současnosti kolem Proseckého potoka probíhají…

Vážení,
V současné době v těchto místech probíhá údržba Proseckého potoka. Dochází zde k výřezům suchých, náletových či neperspektivních dřevin. K likvidaci popadaných stromů a suchých větví, které se zde nashromáždily ve velkém množství. Lokalitu Proseckého potoka upravujeme tak, aby zde byl pořádek, zvýšil se pocit bezpečí (bude zlikvidován přístřešek bezdomovců a úsek podél Proseckého potoka bude prosvětlen) a byla možná lepší údržba vodního toku. Odklizený dřevní materiál bude ponechán na vývozních plochách (u zpevněné cesty) jen po dobu nezbytně nutnou k odvozu tohoto materiálu. Omlouváme se za hluk a jiné nepříjemnosti, které pro Vás z těchto prací plynou.

Ing. Martina Buchtíková, Odbor ochrany prostředí MHMP, Email: martina.buchtikova@praha.eu, tel. 236 00 5810

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2016/01/11/kolem-proseckeho-potoka/

1 comment

    • Tomáš on 16.1.2016 at 20.54
    • Reakce

    Dobrý den. Velice dobře se mě čtou tyto věty, díky za tento počin. Na Jetelku a Máchalku jsem chodil rád a hodně, poté se tam objevilo velké množství odpadků připomínající doslova černou skládku – to by chtělo hlavně uklidit, s určitého důvodu se začal vytrácet i pramen v podobě Proseckého potoka. Občas tudy chodím na procházku, ale vždy to není příjemný pohled. Odpadky byly (není to ale tak dlouho) ve velmi četném množství přímo u Proseckého potoka, (láhve se zbytky různých látek ohrožující místní prameny a spodní vody) dále nad nádražím Praha-Vysočany v oblasti Máchalky a Jetelky a u Krocínky, plus také u klíčovského parku, kde jsem před několika lety procházel a nemohl uvěřit vlastním očím.

    Je jasné, že za toto mohou lidé kteří zde nebydlí a také četní lidé bez domova. A o to větší dík patří těm, kteří se starají o opak a jednoduše o nápravu – těším se na čisté prostředí zeleně pod Prosekem a Krocínkou.

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.