Průchodnost a navazující území do Proseckých skal

pristupyNa Zastupitelstvu MČ Prahy 9 dne 23. února 2016 předložila zastupitelka Dana Balcarová pracovní materiál – Odpočinková zóna „Proseckých skal a navazujících území“ , kde se v úvodu píše „ Jedná se o jedinečnou klidovou lokalitu s přírodním a odpočinkovým potenciálem o rozloze téměř 3.5 km2 (při vhodném propojení s lokalitou Máchalka a Krocínka je rozloha téměř 7 km2). V rámci hlavního města má místo značný pobytový potenciál, chybí však jakákoliv podpora jeho využívání pro krátkodobou rekreaci. Současná síť pěších tras buď zcela chybí, anebo není udržovaná, což má za následek celkovou zanedbanost lokality.“

Petr Kavka, autor studie, seznámil zastupitele s touto studií a vyzval radní k diskuzi nad cesta_v_rost2í cesta_v_rostípředloženou studií. Poté zastupitelka Balcarová apelovala na radu, aby zavčasu s obyvateli řádně projednala revitalizaci území Proseckých skal. Také se zmínila o běžící Revitalizaci naučné stezky Amerika, která byla zahájena bez diskuze s občany a neřeší přístup do území. Nově zbudovaná cesta v rámci Revitalizace naučné stezky nad skalami končí v roští, viz fotky vpravo

související články: Radnice chce prodat cestu do Proseckých skal Projekt není revitalizací území Proseckých skal ,

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2016/03/15/pruchodnost-a-navazujici-uzemi-do-proseckych-skal/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.