Brabcovi (musí) padnout

replika

zdroj Devítka / prosinec 2016, strana 15.

Osud hostince U Brabců je zdá se zpečetěn. Duch původního starého Proseka bude minulostí.

Prosincová Devítka přinesla dva texty, týkající se tohoto hrubého zásahu do podoby prosecké návsi – jeden, v němž se majitel hostince snaží obhajovat svůj podnikatelský záměr, druhým pak je petice, snažící se tomuto nezvratnému kroku zabránit. Texty jsou doprovozeny montáží, zachycující představu vlastníka o tom, jak by prosecká náves měla vypadat.

prosekVzhledem k tomu, že si oba texty můžete v Devítce přečíst, omezíme se pouze na pár poznámek. Zaprvé, píše-li majitel, pan Stejskal, že se „snažili nejen o zachování původního charakteru starého Proseka, ale také, aby nové zástavbě zůstal stávající komunitní charakter,“ stačí se podívat na investorův návrh – nový objekt je vším jen ne stavbou, zachovávající charakter staré zástavby a jejího ducha. Stačí si tento návrh, nezachovávající stylovou čistotu, ale představující jakýsi architektonický slepenec, porovnat s tím, jak stávající hostinec U Brabců do prostředí staré prosecké návsi zapadá.

Zadruhé, pan Stejskal píše, že projekt dále počítá s tím, že na novou budovu, postavenou na místě zbouraného hostince, „navážou dvě křídla s byty vytvářející dojem venkovského dvora.“ Inu, z návrhu je na první pohled jasné, že ona hmota, převyšující novou budovu, a raději částečně zakrytá korunou stromu, má do venkovského dvora skutečně daleko – kromě toho, původně tam nic nestálo…

Zatřetí, zajímavá je informace (v textu petice iniciativy ProProsek) o udělení demoličního výměru – ten byl stavebním odborem radnice schválen bez veřejného řízení, aniž by přihlížel k tomu, že do renovace prosecké návsi investovala radnice celkem téměř 40miliónů korun. Jak správně píší autoři této petice, tyto peníze jsou tím v podstatě vyhozené oknem, respektive, „proinvestované“. Což nepotřebuje další komentáře…

Je smutné, že radnice šla opět na ruku projektu, neohlížejícímu se na zachování kulturních hodnot a paměti, jež byly ve staré prosecké návsi po celou dobu uloženy. Je smutné, že radnice opět nebrala ohledy na přání občanů, kteří poetici podepsali – podpisů je 2251. Co jim tím říká?

Těžko tedy věřit slovům vedení radnice o tom, jak citlivě přistupuje k podobě čtvrti, již má spravovat. Těžko věřit, zdá se však, že politikům je to opět vše jedno.      Devítka / prosinec strana 15

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2016/12/11/brabcovi-musi-padnout/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.