Proti OMEZOVÁNÍ OBČANSKÝCH PRÁV v novele Stavebního zákona

PSPČRNěkteří poslanci navrhují úplné vyškrtnutí možnosti občanů vyjadřovat se ke stavbám v jejich okolí. Jde docela do tuhého. Poslanecký výbor pro veřejnou správu (garanční výbor pto novelu) tyto návrhy podporuje. Reálně tedy hrozí jejich schválení. V rámci společné aktivity Zeleného kruhu se tomu snažíme čelit a hrozbu odvrátit – upozorňujeme například na to, že lidé chtějí rozhodovat o svém okolí.

Aby to zafungovalo, potřeba, aby poslancům/kyním psali místní spolky i jednotliví lidé, kterým vadí omezování občanských práv.

Podle nejhoršího z návrhů (poslance Foldyny) by se měla úplně zrušit možnost spolků účastnit se v územních a stavebních řízeních – s výjimkou těch největších staveb, které prochází kompletním procesem hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). Například u kontroverzních staveb supermarketů by to znamenalo možnost mluvit jen do zlomku největších případů. Možnost vyjádření by zcela zmizela například u čerpacích stanic či menších průmyslových provozů vedle bytové zástavby. Ale občanská práva v praxi zásadně omezí i návrhy výboru pro veřejnou správu a hospodářského výboru. Všechny pozměňovací návrhy ke stažení zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=927&ct1=5

Místní lidé nemají jinou možnost hájit svoje životní prostředí než skrze své spolky. Pokud tedy nevlastní nemovitost v bezprostředním okolí záměru. Bydlí-li naopak v těsném sousedství v nájemním bytě (ale i ve vlastním bytě v bytovém domě a pozemek tak pouze spoluvlastní), tak by podle některých poslanců neměli mít možnost vyjádřit se například k tomu, že zelená plocha, kam rádi chodí, zmizí pod betonem. Podobně nebudou moci připomínkovat výšku okolních staveb nebo vyjednávat o minimalizaci dopadu stavby na jejich život.

Další poslanci zase chtějí zabránit spolkům odborníků chránících například ptáky, aby se vyjadřovali k stavbám, které hrozí zničit hnízdiště ohrožených druhů. V praxi přitom tyto zásahy odborné i laické veřejnosti vedou k nalezení opatření, které neznemožní stavbu, ale upraví ji, tak aby existovala v souladu i s potřebami vzácných zvířat.

Napište prosím poslancům a poslankyním, aby omezení našich občanských práv odmítli.

Kdy psát:
Hned. Poslanci budou o pozměňovacích návrzích hlasovat již začátkem dubna.

Co psát:
Pište svoje argumenty, proč mají lidé mít možnost skrze spolky mluvit do staveb v okolí. A žádejte, aby poslanci odmítli omezení tohoto občanského práva. Žádejte o odmítnutí konkrétně pozměňovacích návrhů poslaneckých výborů hospodářského a pro veřejnou správu – zejména bodů A20 a C17 (vyřazení spolků z územních řízení), A36 (vyřazení spolků ze stavebních řízení), A39 a C34 (zkrácení lhůty, kdy se mnou občané a sousedé dozvědět a právně bránit proti nezákonně vydaným certifikátům kontroverzních autorizovaných inspektorů) a také pozměňovacího návrhu F poslance Foldyny, který navrhuje vyřadit spolky z územních i stavebních řízení (tento pozměňovací návrh je pro zrušení práva občanů vyjadřovat se ke stavbám úplně nejzásadnější).

Komu psát:
Adresář poslanci_kraje . Pište nejlépe poslancům/kyním za váš kraj (v příloze lze vyfiltrovat nebo seřadit podle kraje) a dále pište i předsedům poslaneckých klubů a předsedům stran (v příloze označeni žlutě).

Děkuji.

Jirka Koželuh, programový ředitel / campaigns director
Hnutí DUHA – Friends of the Earth CZ
@JiriKozelouh

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2017/03/22/proti-omezovani-obcanskych-prav-v-novele-stavebniho-zakova/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.