Praha 9 bude o záchranu parku OSN bojovat

Včera na Zastupitelstvu MČ Prahy 9 jsem viděla, jak občané, podpoření peticí NE zastavění náměstí OSN přesvědčili radnici Prahy 9, aby učinila kroky k záchraně parku viz usnesení níže.

Byla to těžká, ale i radostná společná práce.

Děkuji všem, kteří se do aktivit zapojili. Děkuji těm, kteří se připojili k petici, sebevědomým obyvatelům Prahy 9 a studentům Gymnázia Špitálská, kteří přišli osobně obhajovat své práva na kvalitní životní prostor.

Hurá :)

Kauzu budeme společně mapovat na fb profilu Ne zastavění náměstí OSN https://www.facebook.com/nezastaveninamestiOSN/ a zde  na krocanos.cz

Dana Balcarová (Piráti), zastupitelka MČ Prahy 9

——————————————————————————————————

Zastupitelstvo MČ Prahy 9 schválilo dne 20. 6. 2017 toto usnesení:

Zastupitelstvo MČ Prahy 9

1. se seznámilo s peticí Ne zastavění náměstí OSN ze dne 19. 6. 2017

2. pověřuje starostu Ing. Jarolíma a místostarostu Ing. Doležala k jednání s vlastníkem dotčených pozemků s cílem co největšího zachování zeleně na náměstí OSN

3. žádá IPR aby zpracoval a projednal s občany komplexní studii na kvalitní veřejných prostor na náměstí OSN se zapracováním potřeb občanů

4. ukládá starostovi předložit průběžnou informaci o probíhajících jednáních v termínu 19. 9. 2017

zastupitelka Dana Balcarová podala procedurální alternativní návrh s doplněním bodu 5. ukládá Komisi územního rozvoje a Komisi životního prostředí a dopravy, aby se na svém společném zářijovém jednání se tímto tématem zabývaly.

To je do usnesení nedostalo ale starosta Jarolím slíbil že Rada MČ Prahy uloží oběma komisím společné jednání za úkol.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2017/06/21/radnice-prahy-9-bude-o-zachranu-parku-osn-usilovat/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.