Další vývoj v areálu Odkolka

V lednu jsme se sešli se zástupci společnosti Metrostav Development, jež plánuje revitalizaci areálu bývalých Vysočanských pekáren (Odkolek).

Probírali jsme 2. fázi této revitalizace, k níž jsme měli řadu připomínek, mimojiné  zřízení cesty pro pěší, procházející areálem, která by spojovala ulici Pod Krocínkou (navazovat má na schodiště uprostřed ulice) a ulici Ke Klíčovu. V místě, kde se napojuje na ulici Pod Krocínkou by měl být na malém prostranství instalován vhodný mobiliář, tedy lavičky.

Dále jsme například požadovali, aby byla zachována možnost migrace zvířat areálem, jako je tomu dosud, žádali jsme též, aby výšková úroveň nových či revitalizovaných budov nepřesáhla stávající výšku.

A také jsme požadovali, aby investor, podobně jako tomu bylo před zahájením 1. fáze revitalizace areálu, uspořádal informativní setkání s občany – nejlépe někdy na jaře.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2020/02/20/dalsi-vyvoj-v-arealu-odkolka/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.