Category: Rozvoj a výstavba

Snažíme se o jednání s Městskou částí Prahy 9 ve věci urbanistické koncepce Prahy 9.
- Zajímá nás, zda Městská část Praha 9 stanovuje příslušnému developerovi jasná pravidla hry, aby v případě, že se jeho investiční záměr bude odchylovat od potřeb a zájmů obyvatelů Prahy 9, mohla výstavbu ovlivnit. Pokud tak dosud nečiní, zdali hodlá o této možnosti ovlivňovat podobu a život obyvatel Prahy 9 uvažovat.
- Jakým způsobem usměrňuje Městská část Prahy 9 investory, aby nová výstavba byla v zájmu obce a občanů?
- Jak Městská část Prahy 9 v tomto smyslu komunikuje s občany, jak se zajímá o jejich představy dalšího rozvoje městské části, o jejich přání, o to, co jim v ní chybí... Jak tyto názory a pohledy zapracovává, eventuelně hodlá zapracovávat do závazných podmínek pro developery?
Zatím jsme žádnou uspokojivou odpověď od MČ Prahy 9 nedostali.

První vlaštovkou ze strany MČ je přizvání Krocana do projektu "Zapojení veřejnosti do přeměny lokality Jablonecká". I to je ovšem pouze jednotlivost a ne ucelená koncepce. V současné době (leden - únor 2009) se schází participační komise projektu "Jablonecká", která připravuje dotazníkové šetření pro občany bydlící v blízkosti Jablonecké ul.

Nenechme se vybagrovat

pátek 15. června bude parlament hlasovat o pozměňovacích návrzích k vládnímu návrhu novely stavebního zákona. Novela ztěžuje občanům možnost účastnit se rozhodování, omezuje tak míru demokracie a nahrává korupci na stavebních úřadech. Nedostatky je možné zmírnit schválením návrhů, které se nám podařilo prosadit do hlasování. Přemluvte svého poslance, ať neomezuje Vaše práva! Petici „Nenechme se …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/06/12/premluv-sveho-poslance-aby-ti-nevzal-obcanska-prava/

Prohlášení občanských iniciativ Prahy 9

setkani1

Na setkání občanských iniciativ s občany, k němuž došlo 29. května 2012 na Proseku, jsme přečetli společné prohlášení Prohlaseni_Prosek_2012, na němž se shodly občanské iniciativy Sokol Prosek, Krocan, SOS Střížkov, Záchrana Proseka , Trojmezní a Hrdlořezská zvonička. Z textu:  Vadí nám, jak jsou na prvním místě zájmy developerů, a zájmy občanů na místě posledním. Vadí …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/06/12/prohlaseni-obcanskych-iniciativ-na-p9/

Pozvánka na setkání občanských aktivit s občany

  Téma: územní rozvoj a výstavba v Praze 9   Vadí vám směr a rozměry nové výstavby v Praze 9? Nejsou vám lhostejné stavby vyrůstající v sousedství? Víte, co nám ještě hrozí? Přijďte podpořit naše společné úsilí na změnu pojetí územního rozvoje a výstavby v Praze 9. Sejděme se, abychom probrali aktuální témata, která nás …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/05/04/pozvanka-na-setkani-obcanskych-aktivit-s-obcany-tema-uzemni-rozvoj-a-vystavba-v-praze-9/

Zajíci z Vysočan nesmí na východ

Při zimní procházce jsem zjistila, že se zvěř z Višňovky nedostane do kbelského „zeleného pásu“.  Ochranné ploty, zbudované při realizaci Vysočanské radiály, tvoří nepropustné bariéry.  Dostala jsem se do situace, kdy jsem při procházce musela pokračovat po valu podél Vysočanské radiály a plot mě nepustil do krajiny směrem ke kbelskému letišti a Satalicím. Všimla jsem …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/02/09/zajici-z-vysocan-nesmi-na-vychod/

AUTO KELLY již nebude noční dominantou Vysočan :)

Krocan podal v rámci územního řízení o dostavbě budovy Auto Kelly připomínku k zářící reklamě. Obyvatelům vadí světelné  znečištění vlivem intenzivního nasvícení mimořádně velké reklamní plochy na budově firmy Auto Kelly. Na ústním jednání  8.2.2012 investor sdělil, že reklama bude zrušena.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/02/08/auto-kelly-jiz-nebude-nocni-dominantou-vysocan/

Krocan vyzval radního Holečka k realizaci Okružní křižovatky Klíčov I.

Vážený pane Holečku, obracím se na vás jako předseda o. s. Krocan, a to ve věci, která trápí nejenom nás, obyvatele Krocínky, ale prakticky všechny, kteří jí projíždějí, nemluvě o řidičích MHD. A jistě trápí i radnici…

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/02/05/krocan-vyzval-radniho-holecka-k-realizaci-okruzni-krizovatky-klicov-i/

náměstí OSN – žádáme o schůzku radního Doležala

MC P9

Na podzim 2011 jsme požádali radního pro územní rozvoj a výstavbu pana Doležala o schůzku ve věci nám. OSN. Bohužel se nám zatím neozval.  Žádáme ho tedy znovu: „Vážený pane Doležale,jistě si ještě pamatujete, že jsme se v červnu 2011 při společné schůzce na radnici domluvili, že se na podzim sejdeme ve věci Výstavby a …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/02/05/namesti-osn-zadame-o-schuzku-radniho-dolezela/

Zóny placeného stání na Praze 9

V Praze jsou postupně zřizovány zóny placeného stání. Modré zóny jsou určeny pro parkování rezidentů s dlouhodobou parkovací kartou, oranžová a zelená zóna pro krátkodobé parkování návštěvníků placené prostřednictvím parkovacích automatů (oranžová zóna je pro stání do doby 2 hodin, zelená do 6 hodin Seznamte se s návrhem zón pro Vysočany – realizace  rok 2013

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/01/16/v-roce-2013-vzniknou-ve-vysocanech-zony-placeneho-stani/