Category: ÚSES Klíčovský biokoridor

téma: Posílení Klíčovského biokoridoru a obnova jeho funkčnosti

A opravdu byla pohoda

Jak je vidět z další várky fotek z nedávného Svátku stromů v Klíčovském lesoparku >>> další fotky od Milana Chrdleho  

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/10/20/a-opravdu-byla-pohoda/

Krásně podzimně v sadu na Klíčově

Co jsme také dozvěděli na přednášce o historii místa a  ovocných odrůdách? Vedle obšírného a zasvěceného povídání o všemožných ovocných stromech a odrůdách, vedle přednášky o prořezávání jabloní či návodu, jak dobře a správně moštovat a vůbec, jak by se na řadu způsobů dalo zužitkovat ovoce, které často necháváme někde shnít i zajímavé informace o …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/10/20/krasne-podzimne-v-sadu-na-klicove/

Oslava se vydařila na výbornou!

Krocan slavil desáté výročí a vše se vyvedlo k naprosté spokjenosti – počasí nám přálo a hostů také přišlo požehnaně. Zvláště děti si pak užívaly nejen kaštánkovou dílnu a poznávací trasu, ale také výtvarnou dílnu, při níž vytvářely nádherná leporela. A dospělí, ti se věnovali družné zábavě, nemluvě o tradičně bohatém občerstvení! Zkrátka, Krocan své desáté narozeniny oslavil …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/10/09/oslava-se-vydarila-na-vybornou/

Dvě nové tůně na Jetelce

Pří realizaci projektu Klíčovského biokoridoru jsme se dostali až na území biocentra na Jetelce. A tak, po konzultacích s pracovníky Odboru ochrany prostředí MHMP, rozšíříme projekt o vybudování dvou tůní na jižní větvi Proseckého potoka. Jednu tůni umístíme na potůčku v úrovni horní louky a  druhou kousek nad dřevěným mostkem. >>> mapka Tůně budou přírodního …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/09/26/vybudujeme-dve-tune-na-jetelce/

Svátek stromů v Klíčovském parku

Vážení a milí přátelé a členové Krocana, rádi vás zveme na tradiční oslavu Svátku stromů, jež proběhne v kíčovském lesoparku neděli 4. října, od 14 do 17 hodin. A jako vždy, i tentokráte na vás a vaše děti čeká bohatý program – namátkou poznávací procházka Po stopách Klíčovského lesoparku, včetně sázení keřů podél Klíčovského biokoridoru, …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/09/15/svatek-stromu-v-klicovskem-parku/

Keře pro Klíčovský biokoridor

Tak už máme doporučení k výsadbě keřů. Jeden z požadavků je výběr takových keřů  jejichž plody budou poskytovat zdroj potravy pro co nejširší škálu živočichů po co nejdelší část roku. Keře budeme společně vysazovat také na Svatku stromu už 4. října. Celý dokument – Posílení Klíčovského biokoridoru a obnova jeho funkčnosti – doporučení pro výsadbu …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/09/14/kere-pro-klicovsky-biokoridor/

Kolem vod na Jetelce

V rámci našeho projetku „Posílení funkce Klíčovského biokoridoru“ jsme se na Jetelce sešli s Ing. Buchtíkovou z Oddělení péče o zeleň MHMP, vzešel tento záměr:         Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP provede v okolí Proseckého rybníka údržbu doprovodné vegetace rybníka, dojde k odstranění některých nevhodně umístěných keřů a náletové vegetace.        Rozlomená …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/03/16/kolem-vod-na-jetelce/

Průběh projektu Klíčovský biokoridor

V roce 2014 jsme plnili několik cílů: * Seznámení obyvatel dané lokality a občanů ze širšího okolí s projektem proběhlo na akci Svatek stromů v Klíčovském parku,  Součástí akce byla poznávací procházka „Klíčovský biokoridor „ s přírodovědným kvízem, osvětou tématu ÚSES a představením projektu. * Zpracování doporučení na posílení funkce Klíčovského biokoridoru. Navržení dalších kroků vedoucích ke zlepšení podmínek …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/02/10/zprava-o-plneni-projektu-klicovsky-biokoridor/