Category: ÚSES Klíčovský biokoridor

téma: Posílení Klíčovského biokoridoru a obnova jeho funkčnosti

Stav biokoridoru v lokalitě „Pod Krocínkou“

Autorizovaný projektant ÚSES Ing. Pavel Viceník na základě našeho zadání zpracoval Analýzu vztahů navazujících a blízkých prvků ÚSES a návrh variantního řešení ÚSES v daném území. Celý dokument je ke stažení zde  

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/12/17/stav-biokoridoru-v-lokalite-pod-krocinkou/

Ve stopě Klíčovského biokoridoru

Na akci Svatek stromů v Klíčovském parku jsme se seznámili s projektem „ Posílení Klíčovského biokoridoru a obnova jeho funkčnosti“. Prošli jsme částí Klíčovského biokoridoru, cestou hledali odpovědi do přírodovědného kvízu. Také jsme se dověděli o prvcích území ekologické stability, jejich funkci a významu pro životní prostředí. ÚSES

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/10/01/ve-stope-klicovskeho-biokoridoru/

ÚSES???

Trocha teorie :) ÚSES – Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů prvky ÚSES – Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Biokoridor …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/09/20/uses/

Obnova Klíčovských tůní

6. 9. 2014; o.s. Zvonečník a dobrovolníci Koalice pro řeky vybírali sedimenty ze zanesených tůní. Pro nás to bylo celkem překvápko, potůček s tůněma kousek od Klíčovského lesoparku. Krocan spíš jen tak okouněl, příště se zapojíme víc komentáře z facebooku Patroni potoků:– Bahno příjemně chladilo a krom toho, jak známo, léčí. To holinky nedokážou! / …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/09/10/obnova-klicovskych-tuni/

Obnova Klíčovských tůní, tuto sobotu

Rád bych Vás pozval na akci Obnova Klíčovských tůní.   (dnes příšla pozvánka mailem) Pořádáme ji s Patrony potoků (Koalicí pro řeky) a ekologickou platformou Zvonečník. Rádi bychom jí upozornili na význam obnovení přirozených funkcí vodních toků a tůní. Přijďte na pomoc obojživelníkům i dalším vodomilcům, kteří žijí ve víru velkoměsta! Stačí k tomu půl dne času, lopaty, kbelíky a kapka …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/09/04/obnova-klicovskych-tuni-tuto-sobotu/

21. září – Svátek stromů v Klíčovském lesoparku

Svátek stromů v Klíčovském lesoparku

Vážení přátelé i členové Krocana, ale i stromů, zeleně a pohody, vás všechny bychom rádi pozvali na V. ročník Svátku stromů, který se bude jako doposud konat v Klíčovském lesoparku, v neděli 21. září od 14 do 17 hodin. Pro mladší návštěvníky jsme připravili bojovku a výtvarnou dílnu Zvěrstvo či výrobu přání, pro větší pak …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/09/02/21-zari-svatek-stromu-v-klicovskem-lesoparku/

V srpnu začínáme :)

uses

Magistrát hl.m. Praha kladně ohodnotil a grantově podpořil náš projekt „Posílení Klíčovského biokoridoru a obnova jeho funkčnosti”. Průběžně vás s projektem seznámíme a přiblížíme vám téma Územní systém ekologické stability, jehož je Klíčovský biokoridor součástí. A hlavně se budeme společně podílet na  zlepšení podmínek pro zvířenu i květenu migrující přes severní svah Vysočan.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/07/30/v-srpnu-zaciname/