Category: ÚSES Klíčovský biokoridor

téma: Posílení Klíčovského biokoridoru a obnova jeho funkčnosti

V srpnu začínáme :)

uses

Magistrát hl.m. Praha kladně ohodnotil a grantově podpořil náš projekt „Posílení Klíčovského biokoridoru a obnova jeho funkčnosti”. Průběžně vás s projektem seznámíme a přiblížíme vám téma Územní systém ekologické stability, jehož je Klíčovský biokoridor součástí. A hlavně se budeme společně podílet na  zlepšení podmínek pro zvířenu i květenu migrující přes severní svah Vysočan.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/07/30/v-srpnu-zaciname/