Kategorie: ÚSES Klíčovský biokoridor

téma: Posílení Klíčovského biokoridoru a obnova jeho funkčnosti

21. září – Svátek stromů v Klíčovském lesoparku

Svátek stromů v Klíčovském lesoparku

Vážení přátelé i členové Krocana, ale i stromů, zeleně a pohody, vás všechny bychom rádi pozvali na V. ročník Svátku stromů, který se bude jako doposud konat v Klíčovském lesoparku, v neděli 21. září od 14 do 17 hodin. Pro mladší návštěvníky jsme připravili bojovku a výtvarnou dílnu Zvěrstvo či výrobu přání, pro větší pak …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2014/09/02/21-zari-svatek-stromu-v-klicovskem-lesoparku/

V srpnu začínáme :)

uses

Magistrát hl.m. Praha kladně ohodnotil a grantově podpořil náš projekt „Posílení Klíčovského biokoridoru a obnova jeho funkčnosti”. Průběžně vás s projektem seznámíme a přiblížíme vám téma Územní systém ekologické stability, jehož je Klíčovský biokoridor součástí. A hlavně se budeme společně podílet na  zlepšení podmínek pro zvířenu i květenu migrující přes severní svah Vysočan.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2014/07/30/v-srpnu-zaciname/