Průběh projektu Klíčovský biokoridor

stezka2V roce 2014 jsme plnili několik cílů:

* Seznámení obyvatel dané lokality a občanů ze širšího okolí s projektem proběhlo na akci Svatek stromů v Klíčovském parku,  Součástí akce byla poznávací procházka „Klíčovský biokoridor „ s přírodovědným kvízem, osvětou tématu ÚSES a představením projektu.

* Zpracování doporučení na posílení funkce Klíčovského biokoridoru. Navržení dalších kroků vedoucích ke zlepšení podmínek pro migraci a posílení biologické rozmanitosti v lokalitě.  >>>   přiložený dokument zpracovaný Ing. Víceníkem

* Prosazování navrženého řešení ÚSES v dané lokalitě    >>> viz zápis ze schůzky na IPRu

 Více o projektu najdete v rubrice  ÚSES Klíčovský biokoridor

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/02/10/zprava-o-plneni-projektu-klicovsky-biokoridor/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.