Zakázky MČ Praha 9 nahrávají korupci

Praha9Vedení radnice Prahy 9 dopadlo v hodnocení toho, jakým způsobem zadává veřejné zakázky skutečně neslavně – za období 2011 až 2013 je na samém konci tabulky, za ní už jsou jen Praha 11 a Praha 5. Což je skutečně „dobrá“ společnost, stačí si projít novinové články…

Není na tom vlastně, a bohužel, nic překvapivého, již jsme o těchto praktikách psali, viz Česká losovačka na vysočanské radnici 

Kdoví jen, jak by dopadla v této objektivní analýze Praha 9 v následujících letech, tedy 2014 a 2015. Necháme se překvapit anebo tušíme výsledek již nyní?

(Měření toho, jak radnice dodržují protikorupční kodexy, jinými slovy, jak moc jsou jejich zakázky imunní – anebo naopak, vstřícné – vůči korupčním praktikám probíhá s pomocí zIndexu, což v podstatě nástroj na porovnávání zadavatelů veřejných zakázek. S pomocí reálných dat hodnotí veřejné zakázky z hlediska dodržování protikorupčních kodexů, a je tedy indikátorem možné korupce a měří, do jaké míry konkrétní zadavatel postupoval transparentně, hospodárně a zda mu nevznikala korupční rizika. Ve zkratce lze říci, že zIndex měří soulad s dobrou praxí, tak jak je popsána v doporučeních mezinárodních organizací, Ministerstva pro místní rozvoj a neziskových organizací. Pomocí kvantitativních kritérií Vytváří jej Centrum aplikované ekonomie, výsledky jsou publikovány na webu zIndex.cz )

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/10/28/zakazky-mc-praha-9-nahravaji-korupci/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.