Freyův cukrovar- připomínky k projektu

Stavební úřad Městské části Prahy 9 zahájil řízení Revitalizace území bývalého Freyova cukrovaru. Oznámení je vyvěšeno na Úřední desce  https://www.praha9.cz/oznameni-o-zahajeni-rizeni.

Účastnící řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, tj, 15 dnů od 20. 10.

Účastníky mohou být též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Tzn., že své námitky může uplatnit kdokoliv, kdo se cítí být účastníkem, ale je třeba o účastenství požádat stavební odbor Městské části Praha 9, nejlépe do 20. 10. .

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů  (Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, úřední dny: pondělí a středa 8-12, 13-18 hodin, kancelář č.: 258)

K projektu se Krocan zpracoval připomínky v prosinci 2021, a to v rámci procesu zjišťování dopadů projektu stavby na okolí :

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2022/10/12/freyuv-cukrovar-jak-bude-vypadat/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.