Category: Odkolek

Krocan interpeluje…

Při veřejném zasedání zastupitelstva 26. dubna jsme přednesli interpelaci týkající se zřízení komise odborníků, jež by měla posoudit příští podobu jižního svahu u ulice Pod Krocínkou. Jsme přesvědčeni, že by o ní měli jednat především odborníci, tzn. urbanisté, architekti a podobně, samozřejmě i občané, a ne pouze politici.  Interpelace_ZMČ

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2016/04/29/krocan-interpeluje/

Vysočany 1945 očima fotografa

Podarilo se nam nalezt zajimavou publikaci, kde jsou neznámé fotografie z roku 1945 z Vysocan (okoli radnice, namesti OSN), ale rovnez i unikátní snímky z okoli Odkolka, kde projizdeji nemecke jednotky. Kniha se jmenuje: Josef Voříšek (1902-1980), Praha 1945 očima fotografa, Svět křídel, 2013. Ve strohem textu, ktery doplnil syn  pana Voříška je uvedeno, že …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/09/08/vysocany-1945-ocima-fotografa/

Areál Odkolek

Investor podal žádost o územní řízení, to ale bylo pro neúplnost přerušeno. Žadatel musí nedostatky doplnit, přičemž do projektové dokumentace jsme neměli možnost nahlédnout. Pro zajímavost nabízíme její starou verzi http://www.fimgroup.eu/cs/pripravovane-projekty/ceska-republika/odkolek/. Zároveň by měla být do měsíce zahájena EIA – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Oproti původnímu projektu nový projekt zachovává dvě historické stavby – …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/06/22/areal-odkolek-2/

Okolek – změna projektu

V lednu na úřední desce Magistrátu, odbor životního prostředí sděluje, že na žádost oznamovatele ukončuje proces posuzování vlivů na životní prostředí záměru Odkolek (EIA), Praha 9, Vysočany. (Hlavní město Praha – OZP-2781/2015 EIA). Tuto žádost oznamovatel resp. investor odůvodnil celkovým přepracováním záměru resp. projektu. související články  Areál Odkolek , Územní změna Odkolek , Odkolek – EIA – …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/01/26/okolek-zmena-projektu/

Kdo se ptá, hodně se dozví

Po dvou letech jsme se na základě naší iniciativy sešli s radním pro územní rozvoj Ing. Doležalem (TOP 09), protože jsme si především chtěli ujasnit, jak je s oživením projektu výstavby Vysočanské radiály II.. Ptali jsme ale i na další věci, jako je výstavba kruhové křižovatky Klíčov I., polyfunkčního areálu na úpatí Krocínky – Odkolek, na …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/04/17/kdo-se-pta-hodne-se-dozvi/

Odkolek

Záměr výstavby polyfunkčního areálu Odkolek je v tuto chvíli na konci stádia schvalování celoměstsky významných změn ÚPn, dolaďuje se studie. Ze strany MČ P9 je  deklarována snaha vytvořit otevřený areál  s průchozími komunikacemi  navazujícími na stávající cesty, aby se nová výstavba začlenila do svého okolí.    Jedním z návrhů IPR  Prahy (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/04/17/odkolek/

Územní změna Odkolek

odkolek

31.10.2012 byla zastupitelstvem HMP schválena změna  Územního plánu hl.m. Prahy – Z 1530/07 Odkolek  Krocan, o.s., společně s  obyvateli Krocínky vypracoval připomínky k původnímu záměru Odkolek viz >> V současné době je přepracován původní předkladaný návrh a je zpracována  nová studie. Krocan, o.s. se zapojí do územního řízení. O průběhu řízení budeme obyvatele Krocínky informovat …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/11/02/uzemni-zmena-odkolek/

Odkolek – EIA – vyjádření Krocana

Odkolek

Krocan podal na Magistrát hlavního města Prahy vyjádření k oznámení záměru ODKOLEK / EIA . Práce na studiu dokumentu a zpracování vyjádření nám dalo hodně zabrat. Děkujeme všem kdo se zapojili. Vyjádření v dokumentu je členěno do bodu: 1. Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení, vliv na hmotný majetek a kulturní památky 2. Inženýrsko-geologické hodnocení 3. …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2010/04/21/odkolek-%e2%80%93-eia-%e2%80%93-vyjadreni-krocana/