Category: Odkolek

Jetelka Krocínka Klíčov

Připravili jsme pro vás mapu pozoruhodnosti a zelené infrastruktury v pásu Jetelka, Krocínka, Klíčov. Mapu najdete také na dvou nástěnkách v Klíčovském lesoparku. Věříme že bude inspiraci pro procházky po okolí

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2018/12/11/jetelka-krocinka-klicov/

Přednáška o pekárnách Odkolek ve Vysočanech

Přednášku pořádá Klub za starou Prahu Datum: Pondělí 19.11.2018 /  18 hodin Místo: Juditina věž Přednášející: Mgr. Lukáš Beran, Ph.D. Cyklus: Pondělky ve věži http://www.zastarouprahu.cz/tovarna-na-chleb-ve-vysocanech/program-372/

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2018/11/12/prednaska-o-pekarnach-odkolek-ve-vysocanech/

Krocan podává připomínky k Metropolitnímu plánu

Připomínky spolku Krocan, o.s. k návrhu Metropolitního plánu (MPP): Spolek Krocan, o.s. požaduje, aby parcely č. 299, 297/1, 293, 296, 300, 376/1 a 376/6 k.ú. Vysočany („park na náměstí OSN“) byly jednoznačně vymezeny jako nezastavitelná plocha s rekreačním využitím, typem struktury parkové prostranství a funkcí městského centra. V současném návrhu je tato plocha vedena jako zastavitelná transformační …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2018/07/25/krocan-podava-pripominky-k-metropolitnimu-planu/

Krocan interpeluje…

Při veřejném zasedání zastupitelstva 26. dubna jsme přednesli interpelaci týkající se zřízení komise odborníků, jež by měla posoudit příští podobu jižního svahu u ulice Pod Krocínkou. Jsme přesvědčeni, že by o ní měli jednat především odborníci, tzn. urbanisté, architekti a podobně, samozřejmě i občané, a ne pouze politici.  Interpelace_ZMČ

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2016/04/29/krocan-interpeluje/

Vysočany 1945 očima fotografa

Podarilo se nam nalezt zajimavou publikaci, kde jsou neznámé fotografie z roku 1945 z Vysocan (okoli radnice, namesti OSN), ale rovnez i unikátní snímky z okoli Odkolka, kde projizdeji nemecke jednotky. Kniha se jmenuje: Josef Voříšek (1902-1980), Praha 1945 očima fotografa, Svět křídel, 2013. Ve strohem textu, ktery doplnil syn  pana Voříška je uvedeno, že …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/09/08/vysocany-1945-ocima-fotografa/

Areál Odkolek

Investor podal žádost o územní řízení, to ale bylo pro neúplnost přerušeno. Žadatel musí nedostatky doplnit, přičemž do projektové dokumentace jsme neměli možnost nahlédnout. Pro zajímavost nabízíme její starou verzi http://www.fimgroup.eu/cs/pripravovane-projekty/ceska-republika/odkolek/. Zároveň by měla být do měsíce zahájena EIA – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Oproti původnímu projektu nový projekt zachovává dvě historické stavby – …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/06/22/areal-odkolek-2/

Okolek – změna projektu

V lednu na úřední desce Magistrátu, odbor životního prostředí sděluje, že na žádost oznamovatele ukončuje proces posuzování vlivů na životní prostředí záměru Odkolek (EIA), Praha 9, Vysočany. (Hlavní město Praha – OZP-2781/2015 EIA). Tuto žádost oznamovatel resp. investor odůvodnil celkovým přepracováním záměru resp. projektu. související články  Areál Odkolek , Územní změna Odkolek , Odkolek – EIA – …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/01/26/okolek-zmena-projektu/

Kdo se ptá, hodně se dozví

Po dvou letech jsme se na základě naší iniciativy sešli s radním pro územní rozvoj Ing. Doležalem (TOP 09), protože jsme si především chtěli ujasnit, jak je s oživením projektu výstavby Vysočanské radiály II.. Ptali jsme ale i na další věci, jako je výstavba kruhové křižovatky Klíčov I., polyfunkčního areálu na úpatí Krocínky – Odkolek, na …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/04/17/kdo-se-pta-hodne-se-dozvi/