Category: Odkolek

Odkolek

Záměr výstavby polyfunkčního areálu Odkolek je v tuto chvíli na konci stádia schvalování celoměstsky významných změn ÚPn, dolaďuje se studie. Ze strany MČ P9 je  deklarována snaha vytvořit otevřený areál  s průchozími komunikacemi  navazujícími na stávající cesty, aby se nová výstavba začlenila do svého okolí.    Jedním z návrhů IPR  Prahy (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/04/17/odkolek/

Územní změna Odkolek

odkolek

31.10.2012 byla zastupitelstvem HMP schválena změna  Územního plánu hl.m. Prahy – Z 1530/07 Odkolek  Krocan, o.s., společně s  obyvateli Krocínky vypracoval připomínky k původnímu záměru Odkolek viz >> V současné době je přepracován původní předkladaný návrh a je zpracována  nová studie. Krocan, o.s. se zapojí do územního řízení. O průběhu řízení budeme obyvatele Krocínky informovat …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/11/02/uzemni-zmena-odkolek/

Odkolek – EIA – vyjádření Krocana

Odkolek

Krocan podal na Magistrát hlavního města Prahy vyjádření k oznámení záměru ODKOLEK / EIA . Práce na studiu dokumentu a zpracování vyjádření nám dalo hodně zabrat. Děkujeme všem kdo se zapojili. Vyjádření v dokumentu je členěno do bodu: 1. Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení, vliv na hmotný majetek a kulturní památky 2. Inženýrsko-geologické hodnocení 3. …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2010/04/21/odkolek-%e2%80%93-eia-%e2%80%93-vyjadreni-krocana/