Kategorie: Stromy a zeleň

Naše činnost v oblasti ochrany zeleně a dřevin

cc

 V našich stanovách jsme si vymezili oblast zájmu katastrální území Prahy 9 – Krocan o.s. se ve významných případech kácení dřevin snaží tomuto kácení zamezit nebo omezit jeho rozsah – případně požaduje zajištění náhradní výsadby stromů – snažíme se také sledovat kvalitu ořezu stromů – sledujeme záměry zastavění zelených ploch ( vedených jako zeleň v …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2007/02/04/nase-cinnost-v-oblasti-ochrany-zelene-a-drevin/