Evropsky týden mobility 2008

emt

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2008/09/04/evropsky-tyden-mobility-2008/

sad Máchalka

Machalkamerunka_sadKrocan o.s. byl vyzván k účasti na petici proti výstavbě v zeleném pásu Vysočan

– jedná se zástavbu parcel 1667/4, LV 2593 / sad Máchalka/ v k.ú. Vysočan

– stavební záměr – bytová výstavba

 – jde o žádost o změnu v územním plánu č. Z2021/08, projednávání veřejného konceptu Územního plánu hl. m. Prahy by mělo proběhnout ve druhém pololetí 2008.

– ke kácení dřevin v sadu Máchalka došlo zhruba v květnu 2008, v době květu stromů

– do sadu je vybudována příjezdová komunikace, vybudována byla zhruba v téže době

obr.1. letecká mapa (modrá čára odděluje katastrální území Prosek a Vysočany)

obr.2. Územní plán hl.m. Prahy, kde je parcela vedena jako „sady, zahrady, vinice“, v evidenci Ochranných pásem a chráněných území je parcela součástí návrhu „Celoměstského systému zeleně“. Zhruba 1/4 pozemku (vyznačeno černou čárkovanou čarou) je vedena jako ochranné a bezpečnostní pásmo hlavních energetických liniových staveb (pod parcelou vede vysokotlaký plynovod). Nově zbudovaná příjezdová cesta vede přes toto „ochranné a bezpečnostní pásmo“


Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2008/05/05/sad-machalka/

Devátá rozvojová a.s. ? Proč byla založena a jaké jsou cíle?

 Ptáme se MČ Praha 9 podruhé. Podáváme druhou žádost o informace:

„Vzhledem k tomu, že naše předchozí dotazy ohledně Deváté rozvojové a.s. byly možná formulovány příliš obecně, ptáme se tedy znovu, a jinak.:

 a. Žádáme o poskytnutí zakládací listiny Deváté rozvojové a.s. Pokud jsou některé naše dotazy zodpovězené v zakládací listině, pak stačí se na ně odvolat odstavcem, popř. bodem.

b. Podle jakého kritéria byli vybíráni členové představenstva Deváté rozvojové?

c. Jakým způsobem a v jaké finanční výši budou členové představenstva Deváté rozvojové honorováni?

d. Jsou členové představenstva a dozorčí rady Deváté rozvojové na výsledcích jejího hospodaření finančně zainteresováni? Pokud ano, jak konkrétně?

e. Pokud bude Devátá rozvojová vytvářet finanční zisk, co konkrétně se bude s těmito prostředky dál dít?

f. Jak je ošetřeno, aby bylo hospodaření Deváté rozvojové transparentní?

g. Jak je ošetřeno, aby nemohlo docházet – v rámci aktivit Deváté rozvojové – ke korupčnímu jednání?

h. Jak je vyřešena individuální odpovědnost členů představenstva v případě neúspěšného podnikání Deváté rozvojové?

i. Budou nějak postihováni? Jak?

j. Jakou finanční částku vložila RMČ Praha 9 do Deváté rozvojové?

k. Jaký nemovitý majetek vložila RMČ Praha 9 do Deváté rozvojové?

l. Jak konkrétně vypadalo oznámení projednávání záměru založit Devátou rozvojovou a kde a kdy bylo takto zveřejněno?

m. Bylo to takto přímo označeno v programu ZMČ?

n. Jakým konkrétním způsobem mohou občané Prahy 9 ovlivňovat a kontrolovat rozvahy, rozhodování a operace Deváté rozvojové?

o. Jakým konkrétním způsobem budou občané o těchto aktivitách Deváté rozvojové informováni?

p. Proč vznikla nutnost Devátou rozvojovou založit? Městská část Praha 9 nedokáže sama efektivně hospodařit?

q. Jaké aktivity hodlá Devátá rozvojová vyvíjet v nejbližší době, to znamená v roce 2008 a 2009?

r. Proč je nutno přeměnit Polikliniku Prosek na akciovou společnost?

s. Jaký je časový plán přeměny Polikliniky Prosek na akciovou společnost?

t. Jak bude konkrétně probíhat?

u. Členové Deváté rozvojové a.s. jsou volenými zastupiteli – jak to bude s jejich účastí v orgánech Deváté rozvojové po skončení jejich volebního období?

v. Proč nejsou v orgánech Deváté rozvojové zastoupeni občané?

w. Existuje ještě jiný důvod kromě obligátní odpovědi, že jsou v Deváté rozvojové zastoupeni prostřednictvím volených zastupitelů?¨

x. Odkud pramení přesvědčení, že je výhradní delegování volených zastupitelů ideální?

y. Jak jsou v orgánech Deváté rozvojové zastoupeni odborníci z oblastí, jichž se plánované podnikání Deváté rozvojové týká?

z. Jakou mají jednotliví členové představenstva a ostatních orgánů Deváté rozvojové odbornou způsobilost k vykonávání této funkce?

 V případě že Vaše odpověď nezodpoví všechny naše otázky v plném rozsahu, nebo budou nepravdivé,  jsme rozhodnuti podat  ve smyslu § 16 zákona č. 106/1999 Sb. Stížnost na „poskytnuti informace pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace “

Na odpověď jsme čekali několik měsíc a opět nás zklamala. Bohužel nemáme v radě Krocana časovou kapacitu a odborníky abychom se mohli kauzou Deváté rozvojové“ důsledně zabývat.  Uvítame pokud se najde někdo, kdo se může tomuto tématu věnovat.

odpo3_1

odpo3_2

 

 

odpo3_3

 

 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2008/04/22/devata-rozvojova-a-s-proc-byla-zalozena-a-jake-jsou-cile/

Dáváme podnět k údržbě zeleně a komunikací

klicovstoupackana základě žádostí občanů jsme informovali Odbor životního prostředí a dopravy městské části Prahy 9 o zanedbaných porostech:

– Klíčovský park – odpověď z ÚMČ: jedná se o lesopark, který je ošetřován extenzivně (ne tak často jako běžné parky). Vzhledem k tomu, že rychle narostla tráva, tak se její sekání nestihá. Posekáno bude co nejdříve.

– ul. Stoupající – údržbu kolem komunikací provádí TSK (Technická správa komunikací). Vyjádření k tomu vydala ÚMČ Prahy 9 tady

Pokud víte o dalších „zelených místech“, která potřebují zastřihnout, posekat,… pošlete nám tuto informaci na mail: radiala@seznam.cz nebo přímo volejte Odbor životního prostření a dopravy Městské části Prahy 9, paní Marianovská, tel: 283 091 356

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2008/04/01/davame-podnet-k-udrzbe-zelene-a-komunikaci/

Školka Na výsluní – Znění petice za zachování školky

mapkaDelší dobu se objevují (zatím neoficiální) zprávy o možném budoucím ohrožení existence naší školky.

Zástavba pozemků v lokalitě Krocínky v současnosti nabývá na intenzitě. Existují i úvahy o využití pozemku MŠ, konkrétně plán na zástavbu zdola přiléhajícího území současných garáží, který počítá s částí pozemku školky pro příjezdovou komunikaci k budoucím bytovým domům. Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2008/03/21/skolka-na-vysluni-%e2%80%93-zneni-petice-za-zachovani-skolky/

Proč byla založena Devátá rozvojová a.s. ?

zadost1

zadost1

Není nám zřejmý důvod založení Deváté rozvojové a.s., domníváme se, že tato aktivita našich zastupitelů nebyla veřejně projednána s občany. Obáváme se následků převodu obecního majetku na podnikatelský subjekt typu akciové společnosti. Z tohoto důvodu jsme podali žádost o informaci, na ÚMČ Prahy 9, o důvodech založení Devátá rozvojová a.s..

Dostali jsme velmi „odfláknutou“ odpověď, která neodpovídala na námi položené otázky.: 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2007/12/22/proc-byla-zalozena-devata-rozvojova-a-s/

Naše aktivity v rámci Evropského týdne mobility 2007

etmStěžejní myšlenkou Evropského týdne mobility je podpora a zavádění principů udržitelné dopravy, pod čímž si zjednodušeně můžeme představit lepší veřejnou dopravu, bezpečné město pro chodce a cyklisty a více veřejných prostor s omezeným pohybem aut. V roce 2007 se kampaň zaměřila na téma „Ulice pro lidi“.

Aktivity na Praze 9, které v rámci Evropského týdne mobility inicioval a zajišťoval Krocan o.s.:

„Doprava v Praze 9 – jak dál?“ – beseda s občany, kterou připravila městská část Praha 9 ve spolupráci s Krocan o.s.. Beseda se konala dne 19. 9. 2007 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti radnice Prahy 9. Besedy se zúčastnilo asi 60 občanů a zástupců místních iniciativ, např. o.s. Za záchranu Proseka. Za ÚMČ P9 se schůzky zúčastnili starosta ing. Jarolím, ing. Davídek a ing. Czital. Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2007/09/05/nase-aktivity-v-ramci-evropskeho-tydne-mobility-2007/

KD Prosek / do zrekonstruovaného prostoru se nastěhují firmy :(….

KD Prosek

KD Prosek

Zastupitel na ODS pan Portlík na zastupitelstvu MČ Prahy 9 řekl, že do zrekonstruovaného prostoru se nastěhují firmy.
Opět píšeme na radnici nesouhlasné stanovisko a žádáme pana Portlíka o vysvětlení rozporu mezi informacemi, které nám poskytl a těmi, které řekl na zastupitelstvu.

 

Vážený pane Portlíku,

děkuji za vyčerpávající odpověď ze dne 31. 7. 2007 na náš dotaz ohledně pronájmu 2. NP budovy čp. 322 v Jablonecké ulici. Samozřejmě chápeme, že pokud Česká spořitelna na dobu roku a půl potřebuje volné prostory, aby mohla na Proseku zajišťovat peněžní služby, není proč jí zmíněný objekt, resp. jeho část, na uvedenou dobu nepronajmout, zvláště pokud, jak píšete, bude Česká spořitelna do jeho renovace investovat. 

Na tom nevidíme nic špatného, jisté pochyby o dalším vývoji ovšem vzbudila Vaše formulace o tom, že „i nadále počítáte s využitím domu pro rozvoj občanské vybavenosti.“ Víte jistě sám, že člověk sice může s něčím počítat, nakonec to ovšem dopadne jinak. Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2007/08/21/kd-prosek-%e2%80%93-portlik-na-zastupitelstvu-rekl/