Nové informační desky do Klíčovského lesoparku

Informační tabuleBěhem podzimu budou v parku doplněny informační desky na již ukotvené konstrukce vlastní výroby. Děkujeme všem, kteří se na výrobě a instalaci tabulí podíleli. Na nástěnkách najdete informace o historii i současnosti Klíčovského lesoparku. Budeme zde zveřejňovat aktuality o procesu revitalizace parku. Dále připravujeme seznam zvířat a ptáků, které můžete v parku vidět.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2011/11/19/nove-informacni-desky-do-klicovskeho-lesoparku/

Již druhý kmen v Klíčovském parku

kmenFOTO12V létě v klíčovském lesoparku přibyly dvě nové lavičky a odpadkový koš (v kaštanové aleji). Horní louku obohatil nový kmen stromu, který padl ve svahu U Rotta při letních bouřkách. Takže na horní louce máme již kmeny 2. Tyto kmeny tvoří přirozené hrací prvky a dávají louce novou dynamiku.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2011/11/19/jiz-druhy-kmen-v-klicovskem-parku/

Neúčinný chemický postřik proti klíněnce

FOTO21foto22Špatná zpráva je, že chemicky postřik zajištěný MČ Praha 9 byl neúčinný a kaštany měly již počátkem léta napadené listy. Spodní patro kaštanu zasáhla hned první vlna klíněnky. Během léta jsme mohli pouze smutně pozorovat jak klíněnka postupuje a listy usychají. Již srpnu byly kaštany rezavé a cesty pokryté vrstvou suchého listí…

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2011/11/19/neucinny-chemicky-postrik-proti-klinence/

Prach ničí plíce a srdce, varuje expert

smog_dychanismogVědec z Akademie věd mluví o potřebě zavedení opatření proti smogu, který má dopady na zdraví lidí. Prachové částice prokazatelně způsobují onemocnění dýchacích cest a kardiovaskulární choroby.

Celý článek zde

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2011/11/15/prach-nici-plice-a-srdce-varuje-expert/

Překračování imisních limitů na nám. OSN

PM10Bohužel, situace s kvalitou ovzduší ve Vysočanech je stále špatná. Došlo již k překročení imisních limitů (hodnoty imisního limitu včetně povoleného počtu překročení) http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/limit2011_0000-00-01_00_00_00_41248_CZ.html .

Dnes 14.11. zatím nejhorší podzimní den viz http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide1/mp_AVYNA_CZ.htm

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2011/11/14/prekracovani-imisnich-limitu-na-nam-osn/

Svátek stromů v Klíčovském parku 2011

Svátek se vydařil :), jak můžete vidět na fotkách zde.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli. Děkujeme všem návštěvníkům za svělou atmosféru, kterou nám pomohli vytvořit. Děkujeme MČ Praha 9 za grant. Děkujeme též nadaci VIA za stromy, ptačí budky a krmelec. Také děkujeme počasí, které bylo tak jiskřivě podzimně chladivé. A především chceme poděkovat Klíčovskému parku za jeho krásu a přívětivost.

Fotoreportáž ze Svátku stromů v Klíčovském parku, který jsme požádali 23. října 2011 uvidíte zde: Fotoreportaz_ze_Svatku_stromu_2011. Fokty z prvního ročníku Svátku stromů z 24.října 2010  jsou zde „na rajčeti“

Na Svátku stromů 22. září 2012 zase na shledanou

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2011/11/01/svatek-stromu-v-klicovskem-parku-2011/

Krocan na MIKROKLIMA 2011

Do osvětové akce pro školy v Praze 9 i veřejnost  Mikroklima  jsme navrhli program udržitelné dopravy. Společně s Pražskými matkami jsme zajišťovali diskuzní kroužky o dojmech žáků a studentů z terénní procházky, během které monitorovali zadané jevy dle Pracovního listu doprava

Do odpoledního programu pro malé děti a jejich rodiče jsme zajistili dětskou dílnu – výrobu bezpečnostních odrazek z reflexních materiálů      Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2011/05/30/krocan-na-mikroklima-2011/

Krocan nesouhlasí s konečnou podobou projektu Parter Starý Prosek

po_PSP_horniVyjádření o.s.Krocan k projektu „Parter Starý Prosek“ a jeho realizaci

Svoji účast na projektu vnímáme jako naprostou ztrátu našeho času a energie, kterou jsme projektu věnovali a prohlašujeme, že s konečnou podobou projektu Parter Starý Prosek nesouhlasíme.

Realizace nesplňuje požadavky na kvalitně řešený veřejný prostor, vyžadující alespoň dostatečné vybavení prostoru mobiliářem, zároveň došlo k závažným škodám na zeleni. Projekt byl řešen bez ohledu na místní občany a jejich požadavky, návrhy a připomínky naprosto ignoroval. Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2011/02/15/vyjadreni-krocan-o-s-k-projektu-%e2%80%9eparter-stary-prosek-a-jeho-realizaci/