KD Prosek se má stát administrativní budovou!

kd

scéna KD Prosek / 2006

Krocan usiluje o zachování občanské vybavenosti na Praze 9, která slouží kultuře. Pořád však dostáváme matoucí informace od vedení radnice.

bar

bar KD Prosek/ 2007

 

 

 

 

 

 

 

Napsali jsme panu starostovi dopis:

Věc: vyjádření Krocan o.s. k záměru „pronájem 2. NP budovy čp. 322, ul. Jablonecká, Praha 9“ dle § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze – zákon čís. 131/2000 Sb.

Vážený pane starosto,

z veřejně vyvěšeného oznámení jsme se dozvěděli, že městská část Praha 9 má záměr „na pronájem 2. NP budovy čp. 322, ul. Jablonecká, Praha 9, k.ú. Střížkov České spořitelně, a.s..“

Jedná se o jeden z mála objektů v našem obvodu, kde dosud probíhaly volnočasové aktivity, proto by nás zajímalo, zda MČ Praha 9 vypsala na tento prostor výběrové řízení na provozovatele činností, které by umožnily občanům Prahy 9 společenské setkávání, nebo zda rovnou dala přednost komerčnímu využití. Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2007/04/21/kd-prosek-se-ma-stat-administrativni-budovou/

Naše činnost v oblasti ochrany zeleně a dřevin

 V našich stanovácimh jsme si vymezili oblast zájmu katastrální území Prahy 9

– Krocan o.s. se ve významných případech kácení dřevin snaží tomuto kácení zamezit nebo omezit jeho rozsah

– případně požaduje zajištění náhradní výsadby stromů

– snažíme se také sledovat kvalitu ořezu stromů

– sledujeme záměry zastavění zelených ploch ( vedených jako zeleň

v uzemním plánu Hl.m. Prahy) na Praze 9

– vystupujeme proti záměrům, které by měly výrazný negativní dopad na životní prostředí a kvalitu života na Praze 9 Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2007/02/04/nase-cinnost-v-oblasti-ochrany-zelene-a-drevin/

Dopis – reakce ÚMČ Prahy 9 na petici, červenec 2004

Ke stačení první částVelmi jsme uvítali reakci starosty MČ Prahy Ke stačení druhá část9 Ing. Vladimíra Řiháka na naši petici.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2004/07/21/dopis-reakce-umc-prahy-9-na-petici-cervenec-2004/

Petice za vyjmutí stopy Vysočanské radiály z Územního plánu

mapka_radiálaIniciace petice proti výstavbě VYSOČANSKÉ RADIÁLY byla první aktivita našeho formujícího se občanského sdružení.
Petici bylo možné podepsat do 15. června 2004
Petici podepsalo 306 občanů.

Znění petice

Obyvatelé MČ Praha 9, k.ú. Vysočany žádají v souladu se zákonem o právu petičním
o změnu v Územním plánu Hlavního města Prahy ve smyslu vyjmutí výstavby Vysočanské radiály. Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2004/06/21/petice-za-vyjmuti-stopy-vysocanske-radialy-z-uzemniho-planu/