Proč byla založena Devátá rozvojová a.s. ?

zadost1

zadost1

Není nám zřejmý důvod založení Deváté rozvojové a.s., domníváme se, že tato aktivita našich zastupitelů nebyla veřejně projednána s občany. Obáváme se následků převodu obecního majetku na podnikatelský subjekt typu akciové společnosti. Z tohoto důvodu jsme podali žádost o informaci, na ÚMČ Prahy 9, o důvodech založení Devátá rozvojová a.s..

Dostali jsme velmi „odfláknutou“ odpověď, která neodpovídala na námi položené otázky.: 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2007/12/22/proc-byla-zalozena-devata-rozvojova-a-s/

Naše aktivity v rámci Evropského týdne mobility 2007

etmStěžejní myšlenkou Evropského týdne mobility je podpora a zavádění principů udržitelné dopravy, pod čímž si zjednodušeně můžeme představit lepší veřejnou dopravu, bezpečné město pro chodce a cyklisty a více veřejných prostor s omezeným pohybem aut. V roce 2007 se kampaň zaměřila na téma „Ulice pro lidi“.

Aktivity na Praze 9, které v rámci Evropského týdne mobility inicioval a zajišťoval Krocan o.s.:

„Doprava v Praze 9 – jak dál?“ – beseda s občany, kterou připravila městská část Praha 9 ve spolupráci s Krocan o.s.. Beseda se konala dne 19. 9. 2007 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti radnice Prahy 9. Besedy se zúčastnilo asi 60 občanů a zástupců místních iniciativ, např. o.s. Za záchranu Proseka. Za ÚMČ P9 se schůzky zúčastnili starosta ing. Jarolím, ing. Davídek a ing. Czital. Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2007/09/05/nase-aktivity-v-ramci-evropskeho-tydne-mobility-2007/

KD Prosek / do zrekonstruovaného prostoru se nastěhují firmy :(….

KD Prosek

KD Prosek

Zastupitel na ODS pan Portlík na zastupitelstvu MČ Prahy 9 řekl, že do zrekonstruovaného prostoru se nastěhují firmy.
Opět píšeme na radnici nesouhlasné stanovisko a žádáme pana Portlíka o vysvětlení rozporu mezi informacemi, které nám poskytl a těmi, které řekl na zastupitelstvu.

 

Vážený pane Portlíku,

děkuji za vyčerpávající odpověď ze dne 31. 7. 2007 na náš dotaz ohledně pronájmu 2. NP budovy čp. 322 v Jablonecké ulici. Samozřejmě chápeme, že pokud Česká spořitelna na dobu roku a půl potřebuje volné prostory, aby mohla na Proseku zajišťovat peněžní služby, není proč jí zmíněný objekt, resp. jeho část, na uvedenou dobu nepronajmout, zvláště pokud, jak píšete, bude Česká spořitelna do jeho renovace investovat. 

Na tom nevidíme nic špatného, jisté pochyby o dalším vývoji ovšem vzbudila Vaše formulace o tom, že „i nadále počítáte s využitím domu pro rozvoj občanské vybavenosti.“ Víte jistě sám, že člověk sice může s něčím počítat, nakonec to ovšem dopadne jinak. Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2007/08/21/kd-prosek-%e2%80%93-portlik-na-zastupitelstvu-rekl/

KD Prosek se má stát administrativní budovou!

kd

scéna KD Prosek / 2006

Krocan usiluje o zachování občanské vybavenosti na Praze 9, která slouží kultuře. Pořád však dostáváme matoucí informace od vedení radnice.

bar

bar KD Prosek/ 2007

 

 

 

 

 

 

 

Napsali jsme panu starostovi dopis:

Věc: vyjádření Krocan o.s. k záměru „pronájem 2. NP budovy čp. 322, ul. Jablonecká, Praha 9“ dle § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze – zákon čís. 131/2000 Sb.

Vážený pane starosto,

z veřejně vyvěšeného oznámení jsme se dozvěděli, že městská část Praha 9 má záměr „na pronájem 2. NP budovy čp. 322, ul. Jablonecká, Praha 9, k.ú. Střížkov České spořitelně, a.s..“

Jedná se o jeden z mála objektů v našem obvodu, kde dosud probíhaly volnočasové aktivity, proto by nás zajímalo, zda MČ Praha 9 vypsala na tento prostor výběrové řízení na provozovatele činností, které by umožnily občanům Prahy 9 společenské setkávání, nebo zda rovnou dala přednost komerčnímu využití. Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2007/04/21/kd-prosek-se-ma-stat-administrativni-budovou/

Naše činnost v oblasti ochrany zeleně a dřevin

 V našich stanovácimh jsme si vymezili oblast zájmu katastrální území Prahy 9

– Krocan o.s. se ve významných případech kácení dřevin snaží tomuto kácení zamezit nebo omezit jeho rozsah

– případně požaduje zajištění náhradní výsadby stromů

– snažíme se také sledovat kvalitu ořezu stromů

– sledujeme záměry zastavění zelených ploch ( vedených jako zeleň

v uzemním plánu Hl.m. Prahy) na Praze 9

– vystupujeme proti záměrům, které by měly výrazný negativní dopad na životní prostředí a kvalitu života na Praze 9 Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2007/02/04/nase-cinnost-v-oblasti-ochrany-zelene-a-drevin/

Dopis – reakce ÚMČ Prahy 9 na petici, červenec 2004

Ke stačení první částVelmi jsme uvítali reakci starosty MČ Prahy Ke stačení druhá část9 Ing. Vladimíra Řiháka na naši petici.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2004/07/21/dopis-reakce-umc-prahy-9-na-petici-cervenec-2004/

Petice za vyjmutí stopy Vysočanské radiály z Územního plánu

mapka_radiálaIniciace petice proti výstavbě VYSOČANSKÉ RADIÁLY byla první aktivita našeho formujícího se občanského sdružení.
Petici bylo možné podepsat do 15. června 2004
Petici podepsalo 306 občanů.

Znění petice

Obyvatelé MČ Praha 9, k.ú. Vysočany žádají v souladu se zákonem o právu petičním
o změnu v Územním plánu Hlavního města Prahy ve smyslu vyjmutí výstavby Vysočanské radiály. Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2004/06/21/petice-za-vyjmuti-stopy-vysocanske-radialy-z-uzemniho-planu/