Vybrané dokumenty projektu Zpřístupnění proseckého podzemí

jeskyne

15.12. 2008 OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení „Zpřístupnění historického podzemí Proseka //  MČ P9

21.1. 2009  vyjádření občanského sdružení Krocan v územním řízení č.j. P09 060710/2008 // Krocan

22.1.2009 Připomínky a námitky k podkladům pro vydání územního rozhodnutí k umístění stavby „Zpřístupnění historického podzemí Proseka“  // SOPK, o.s.

30.3.2009 Rozhodnuti o umístění stavby // MČ P9

19.8.2009 rozhodnutí ruší a věc vrací k novému projednání // MHMP

30.11.2009 CIZP – Výskyt netopýrů v PP Prosecké skály // ČIŽP

27. 04. 2010 – Odvolání proti rozhodnutí Městské části Praha 9 // Krocan

1. 9.2010 Protest Krocana proti znění článku v srpnové Devítce, str. 5, projekt“Zpřístupníme  Prosecké skály“ // Krocan

10.9. 2012  Žádost o stanovisko Zastupitelstva Městské části Praha 9 k projektu // Krocan a SOPK

—————————————–

Pozn. 

–      projekt  „zpřístupnění“ zpracoval ing. Jíra a podzemní část pak ing. Sochůrek a ing. Hotový

–      Cílek„Co se týče ekonomiky provozu, v současné době se doplácí i na jeskyně typu Koněpruských jeskyní, které mají více než sto tisíc návštěvníků ročně. Co se vybere na vstupném, i když je relativně vysoké, pohltí provoz jeskyní. Na zpřístupnění podzemí nelze vydělat. Je nutné, aby to byla dotovaná činnost jako u kulturní instituce. Náklady se pak místu vrací v nějaké jiné formě, třeba ve zvýšení návštěvnosti. Praha 9 má jen velmi málo atrakcí, které by lákaly návštěvníky.

Když se řekne dva kilometry, tak to vypadá velké, ale ve skutečnosti se Močálka, jako hlavní jádro proseckého podzemí, rozprostírá na poměrně malé ploše. Spíše je to taková spleť chodbiček. Podle toho, že došlo kdysi k propadu Na Krocínce, to vypadá, že podobných podzemních lomů zde existovalo několik.“

–       Krocan: „V proseckém podzemí jsme se byli v roce 2009 podívat. Dle našeho názoru nemá prosecké podzemí parametry ani kvalitu, která by mohla přilákat návštěvníky.“  

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/11/23/vybrane-dokumenty-projektu-zpristupneni-proseckeho-podzemi/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.