Co skrývá výroční zpráva městské společnosti?

mosNa minulém zastupitelstvu MČ Prahy 9  (27.11.) mluvili někteří zastupitelé mimo jiné o kontrole nakládání s majetkem městských společností. Reagovali tak na záměr radnice převést nemovitosti z vlastnictví MČ Praha 9 na městské obchodní společnosti Prahy 9. Krocan reagoval na tento záměr již před zmíněným zasedáním zastupitelstva písemným nesouhlasem ( viz náš článek ) .

Díky iniciativě MUDr. Trnky, již samozřejmě velmi vítáme, se bude možností a prováděním kontroly městských společností zabývat i příští zastupitelstvo. Pro všechny, které to zajímá: zasedání zastupitelstva bude možné sledovat na internetu v přímém přenosu ( viz článek o přenosu ).

Nejde ale jen o fungování, a hlavně kontrolu městských společností Prahy 9. Především je totiž důležité položit si otázku po jejich smyslu, přínosu, ptát se na kvalitu jejich vedení. Je zřejmé, že tato témata spolu úzce souvisí. Proto navrhujeme, aby se dříve než by eventuelně došlo k převodu nemovitého majetku městské části na městské společnosti Prahy 9, hledaly odpovědi i na tyto otázky.

lCo víme o Deváté rozvojové?

Devátá rozvojová (DR) vznikla z iniciativy radního Tomáše Portlíka (ODS) jako velmi ambiciózní projekt, jehož založení bylo zdůvodněno potřebou provést transformaci majetku MČ, tj. efektivně nakládat s městským bytovým fondem. Hlavním argumentem, proč nelze hospodárně nakládat s majetkem v rámci stávajícího odboru MČ byla úspora v oblasti DPH. V tomto smyslu DR ovšem nedostála svému záměru – díky změnám DPH toto zdůvodnění padá.de

Devátá rozvojová vlastní dceřinou společnost Devátou energetickou s.r.o., o jejímž hospodaření nevíme nic, výsledky svého hospodaření totiž nezveřejňuje. Z jakého důvodu, to nechápeme.

Pokud jde o vlastní činnost Deváté rozvojové, z výroční zprávy za rok 2010 se o ní nic nedovíme, u výsledku hospodaření nás ovšem zarazil výrazný nárůst v rubrice Osobní náklady. Dle prázdných míst v tomto dokumentu, míst pouze vytečkovaných či žlutě podložených je Výroční zpráva 2010, v té podobě, jaká je zveřejněná na webu, pouze nehotovou pracovní verzí. Aspoň tak nám to připadá – možná je to ale verze konečná, byť decentně cenzurovaná.

Pokud je o výroční zprávu za rok 2011, ta není zveřejněna vůbec, i přes to, že jsme její zveřejnění již dvakrát urgovali.

vztahyPodíváme-li se na personální obsazení řídících a kontrolních orgánů této společnosti, vidíme tam pouze politiky (viz Výroční zpráva za rok 2010, http://www.devatarozvojova.cz/index.php?page=docs ). Zveřejněný audit pak vypovídá pouze o správnosti účetnictví uzávěrky, nikoli ovšem, a to je velice důležité, o kvalitě hospodaření a jeho efektivitě.

V souvislosti s těmito fakty se tedy ptáme ještě jednou: jaký je důvod převodu budovy bývalého Klubu Prosek, do majetku DR? Zrušením klubu došlo doslova k okradení mládeže, která zde měla možnost kulturního vyžití. O tu ovšem aktivitami MČ Praha 9 přišla. Zašantročení Klubu Prosek jsme se dostatečně věnovali a tato kauza je na našich stránkách zdokumentovaná.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/01/11/co-skryva-vyrocni-zprava-mestske-spolecnosti/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.