Category: Praha 9 pro chodce

Krocan o.s. inicioval proces zlepšení podmínek pro chodce.
Občané Prahy 9 mohou podávat své podněty a připomínky ke kvalitě podmínek pro chodce paní Aleně Vojtové z odboru životního prostředí a dopravy MČ Prahy 9, a to písemně poštou. Vaši připomínku nám také, prosím, pošlete na vědomí na radiala@seznam.cz).

MČ Prahy 9 tyto podněty vyhodnotí a v oprávněných případech bude hledat možnosti zlepšení. Krocan bude tento proces sledovat a prosazovat změny směřující ke zlepšení podmínek pro nás, kteří rádi chodíme pěšky.

Na území Prahy 9 najdeme mnoho míst, která tvoří bariéry pro pěší. Spolu s nevhodnými přestupními místy a „děravou“ MHD vytvářejí nepříznivé podmínky pro chodce na Praze 9. Často pak raději volíme dopravu osobním automobilem, přestože se dopravujeme na krátkou vzdálenost.
Jako chodci však máme právo na kvalitní a bezpečné podmínky a své potřeby můžeme touto cestou prosazovat.
Posílejte své podněty ke kvalitě a bezpečnosti chodníků a veřejných prostranství, včetně parků.

Problematickým místem bývají:
- přechody pro chodce; jejich umístění, označení a světelná signalizace na přechodech
- nedostatky v osvětlení přechodů a komunikací
- úklid a udržování komunikací pro chodce
- nevybavenost veřejných prostranství lavičkami, záchodky apod.

Chudáci pěšáci – Chvála chůzi

Chůze je pro lidi základní způsob pohybu. Je ještě přirozenější pohyb než jízda na kole a má přinejmenším o mnoho desítek tisíc let delší tradici. Stejně jako kolo, je to doprava bezmotorová, nevyžadující jinou energii než naši vlastní. A do doby, než rozvoj motorismu donutil vozidla veřejné dopravy k podstatnému zvýšení rychlosti, bylo tempo chůze …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/02/09/chudaci-pesaci-chvala-chuzi/

Pěší přístup pro kočárky z Vysočan na Krocínku

foto7

Jednáním s radnici Prahy 9 se snažíme se o zpřístupnění Krocínky z ulice Ke Klíčovu – Nad Klíčovem a navázaní do ulice Pod Krocínkou pro kočárky, tj obnovení původního chodníku. Současně by se tím vyřešilo bezpečnější zpřístupnění Klíčovského lesoparku pro chodce od dolního konce aleje. Problém by však byl položení zpevněné cesty podél Kaštanové aleje. …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2011/11/19/pesi-pristup-pro-kocarky-z-vysocan-na-krocinku/

Ulice stoupající – jediná „udržovaná“ pěší spojnice mezi Vysočany a Prosekem

FOTO61

Jednou z klíčových aktivit Krocana je podpora podmínek pro pěší. Náš projekt z roku 2009 „Praha 9 pro chodce“ není úspěšný. Jen velmi zřídka se nám daří prosazovat změny na veřejných komunikacích ve prospěch chodců. V roce 2011 se budeme nadále snažit o zlepšení stavu ul. Stoupající v části mezi ul. Pod Krocínkou a Na …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2011/11/19/ulice-stoupajici-jedina-%e2%80%9eudrzovana%e2%80%9c-pesi-spojnice-mezi-vysocany-a-prosekem/

Krocan na MIKROKLIMA 2011

Do osvětové akce pro školy v Praze 9 i veřejnost  Mikroklima  jsme navrhli program udržitelné dopravy. Společně s Pražskými matkami jsme zajišťovali diskuzní kroužky o dojmech žáků a studentů z terénní procházky, během které monitorovali zadané jevy dle Pracovního listu doprava Do odpoledního programu pro malé děti a jejich rodiče jsme zajistili dětskou dílnu – výrobu bezpečnostních …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2011/05/30/krocan-na-mikroklima-2011/

Zimní údržba veřejných schodišť na Krocínce

zimní údržba

Dalším tématem, kterým je třeba se zabývat, je nekvalita zimní údržby veřejných schodišť na Krocínce. V loňské zimě bylo schodiště v ul. U Vysočanského cukrovaru spíše zmrzlou šikmou plochou. Místní stateční obyvatele ručkovali nahoru a dolu a o pády nebyla nouze. Nakonec jsme nevydrželi a dobrovolnicky jsme schodiště zprůchodnili. Brigádu jsme pojali jako náš dárek …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2010/11/19/zimni-udrzba-verejnych-schodist-na-krocince/

Neděle bez auta

nba

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2010/08/26/nedele-bez-auta/

Zpráva o realizaci projektu Pěší trasy na Praze 9

foto18b

Popis způsobu řešení projektu MČ Praha 9 se nezapojila do procesu tvorby Generelu pěší dopravy, hrozilo tak, že potřeby pěší prostupnosti území Prahy 9 budou opomenuty. Proto se občanské sdružení Krocan, který se podporou pěší dopravy dlouhodobě zabývá, rozhodl proces připomínkování Generelu iniciovat a aktivně se do něj zapojit. Náš záměr a postup konzultovali s …

Detail pozice

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2010/02/21/zprava-o-realizaci-projektu-pesi-trasy-na-praze-9/

Chodím pěšky – naše samolepka a placka

chh

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2010/01/04/chodim-pesky-nase-samolepka-a-placka/